สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

บทความ

การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลใน Word

เราอาจจะสร้างฟอร์มเพื่อส่งให้ผู้อื่นกรอกเอกสาร ตามฟอร์มที่เราออกแบบไว้ โดยจะต้องไปเรียกใช้ Develper ที่แถบ Ribbon โดยไปที่เมนู File –> Options –> Customize Ribbon เลือก Develper ดังรูป

วิธีกำหนด font-size ใน Responsive Web Design

กำหนด font-size อย่างไรให้เหมาะสม ?

จากคุณสมบัติของทั้ง 3 หน่วย ข้างต้น ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเว็บได้ดังนี้

พรบ. คริปโต (Cryptocurrency) ประกาศบังคับใช้แล้ว

พรบ. คริปโต บังคับใช้แล้ว หลังเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ออกมาอย่างเป็นทางการ และเริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2561 ) ใจความสำคัญของ พรก.ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเก็บภาษีของ สกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency

Web Design ความหมายคืออะไร?

“Web Design” คำๆ นี้ ไม่ว่าใครก็คงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีใช่มั้ยครับ แต่จะมีสักกี่คน ที่จะเข้าใจจริงๆ ว่ามันหมายความว่าอย่างไร บทความนี้ ผมจะนำเสนอความหมายของ Web Design ในอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆ คน หันมาให้ความสำคัญกับ Web Design มากขึ้นครับ