สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

บทความ

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

 
  1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้
แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการสิ่งก่อสร้าง (ป.08)
** ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย **
 

Add icon ionic framwork

การสร้าง Icon Apps มีวิธิการดั้งนี้
1.เข้าไปที่ไฟล์ config.xml
2.เข้าไปเพิ่มชื่อไฟล์สำหรับ icon Apps ตามรูปภาพ

3.หลังจากนั้นก็ทำการบิ้วแอพก็จะได้ Icon Apps ตามที่ต้องการ

PHP การค้นหาไฟล์หรือ directory ด้วยฟังก์ชัน glob()


ฟังก์ชั้น glob(pattern)
pattern คือ รูปแบบที่เรากำหนด

ฟังก์ชัน glob จะส่งค่ากลับมาเป็น pathname ที่เราระบุตรง pattern 

ตัวอย่าง 
<?php
          $i = 0;
        foreach (glob("file/*.txt") as $filename) {
            $i++;
            echo "<strong>รายการที่ ".$i.'</strong> ';

วิธีการใช้ rsync เพื่อสำรองข้อมูล บน Linux


   rsync  เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นสำหรับระบบยูนิกซ์เหมือนที่ให้ความคล่องตัวที่ไม่น่าเชื่อสำหรับการสำรองข้อมูลและซิงโครไนซ์ข้อมูล สามารถใช้ในการสำรองไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีอื่นหรือสามารถกำหนดค่าให้ซิงค์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังโฮสต์อื่นได้
   rsync สามารถ Backup ข้อมูล Directory หนึ่งไปยังอีก Directory ทำงานได้หลายโหมด และสามารถใช้ร่วมกับ ssh ก็สามารถ Backup ไฟล์ข้าม Server ได้ ซึ่ง rsync มีให้ใช้กับทุก OS นั่นหมายความว่าเรา สามารถ Backup Directory ข้าม Server ข้าม OS ได้

Linux ต้องติดตั้งโปรแกรม rsync

สั่งปริ้นงานแล้ว เครื่องปริ้นไม่ทำงาน

สำหรับหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ที่ต้องใช้งานเครื่องปริ้นทุกวัน ปริ้นงานทุกวัน แล้ววันนึงต้องการปริ้นงาน
แต่ปรากฎว่าสั่งปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน สั่งไปกี่ครั้งก็ไม่ยอมปริ้นงาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่นั่งข้างๆปริ้นงานได้ปกติ
หากสถานะเครื่องปริ้นที่เครื่องเราพร้อมใช้งาน แสดงว่าเครื่องของเรามีปัญหา ให้แก้ไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้น
1. คลิกขวาที่ My Computer เลือก Manage

แก้ปัญหาการปรับปรุงข้อมูลใน Ldap ไม่ได้


   หลังจากที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบน ldap เบื้องต้นนั้น เจอปัญหาการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขในฐานข้อมูล  Ldap ไม่ได้
วิธีแก้ปัญหา คือ การที่เราจะไปแก้ไขข้อมูลได้นั้นอาจต้องใช้สิทธิของผู้ใช้คนั้นเองหรือผู้ดูแลระบบในการแก้ไขข้อมูลดังตัวอย่าง
 
$b = ldap_bind($ds,'user','password');
เพื่อ login เข้าไปใน ldap หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง ldap_mod_add หรือ ldap_mod_replace ในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 
 

การใช้งาน Class Container และ Class Row bootstrap 3

Bootstrap 3 CSS (การใช้งาน Class หลักใน bootstrap 3)

class ที่ชื่อว่า “Container” และ “Container-fluid”

       Container เป็นกล่องสำหรบเก็บเนื้อหา ส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ภายในเป็นรูปแบบขนาดตายตัว แสดงอยู่กึ่งกลางหน้าจอซึ่ง container นี้จะมีความกว้างอยู่ที่ 940px