สุจารี นพรัตน์'s blog

ประมาณการ,ทรัพยากรสารสนเทศ

สุจารี นพรัตน์'s picture
ลำดับขั้นตอนการประมาณการทรัพยากรสารสนเทศ
1. สำรวจข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อ (หนังสือไทย ,อังกฤษ ,DVD) เพื่อเสนอซื้อ
2. เพิ่มข้อมูลซื้อในระบบจัดซื้อ  ใส่หมายเหตุผู้สั่งซื้อ ทุกกรณี
3. เสนอซื้อในระบบ
Subscribe to RSS - สุจารี นพรัตน์'s blog