สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Tue 23-03-2021 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Wed 25-11-2020 ประกาศจากกองกลาง แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา เสร็จสิ้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Wed 25-11-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและUniNet
Tue 20-10-2020 ประกาศจากกองกลาง แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพัก พื้นที่สงขลา เสร็จสิ้น งานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Tue 29-09-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โซนอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เสร็จสิ้น

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet ISP ภาพรวม + สงขลา ตรัง ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม รัตภูมิ จำนวนผู้ใช้งาน
มีนาคม 2564 1230 Mbps 97 Mbps 1230 Mbps 269 Mbps 190 Mbps 155 Mbps 68 Mbps 77 Mbps 83,989
กุมภาพันธ์ 2564 1070 Mbps 75 Mbps 1070 Mbps 288 Mbps 164 Mbps 152 Mbps 65 Mbps 61 Mbps 61,959
มกราคม 2564 1005 Mbps 0 Mbps 1005 Mbps 283 Mbps 142 Mbps 178 Mbps 57 Mbps 47 Mbps 65,209
ธันวาคม 2563 1110 Mbps 0 Mbps 1110 Mbps 256 Mbps 178 Mbps 140 Mbps 68 Mbps 61 Mbps 65,636
พฤศจิกายน 2563 1005 Mbps 0 Mbps 1006 Mbps 278 Mbps 151 Mbps 136 Mbps 59 Mbps 57 Mbps 60,070