สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Fri 14-08-2020 ประกาศทาง UniNet ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ โหนดบางมด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เสร็จสิ้น UniNet
Wed 17-06-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 26-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Wed 13-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thu 23-04-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet ISP ภาพรวม + สงขลา ตรัง ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม รัตภูมิ จำนวนผู้ใช้งาน
สิงหาคม 2563 1000 Mbps 392 Mbps 754 Mbps 295 Mbps 141 Mbps 123 Mbps 59 Mbps 80 Mbps 79,945
กรกฎาคม 2563 859 Mbps 379 Mbps 483 Mbps 244 Mbps 119 Mbps 118 Mbps 60 Mbps 65 Mbps 60,293
มิถุนายน 2563 138 Mbps 425 Mbps 384 Mbps 134 Mbps 78 Mbps 53 Mbps 34 Mbps 17 Mbps 50,304
พฤษภาคม 2563 336 Mbps 305 Mbps 429 Mbps 73 Mbps 71 Mbps 48 Mbps 31 Mbps 14 Mbps 60,860
เมษายน 2563 374 Mbps 108 Mbps 384 Mbps 77 Mbps 72 Mbps 46 Mbps 31 Mbps 15 Mbps 55,555