สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Tue 29-11-2022 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ รอดำเนินการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ
Wed 01-12-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Wed 27-10-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ
Tue 26-10-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Thu 19-08-2021 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet [10 Gb] ISP [1G] ภาพรวม + สงขลา ตรัง [600 Mb] ไสใหญ่ [500Mb] ทุ่งใหญ่ [300Mb] ขนอม [300Mb] รัตภูมิ [300Mb] จำนวนผู้ใช้งาน
มิถุนายน 2565 308 Mbps 400 Mbps 708 Mbps 114 Mbps Mbps 96 Mbps 50 Mbps 32 Mbps 36,164
พฤษภาคม 2565 267 Mbps 370 Mbps 631 Mbps 102 Mbps Mbps 80 Mbps 41 Mbps 28 Mbps 33,686
เมษายน 2565 288 Mbps 401 Mbps 678 Mbps 127 Mbps Mbps 106 Mbps 62 Mbps 31 Mbps 32,744
มีนาคม 2565 265 Mbps 519 Mbps 747 Mbps 121 Mbps Mbps 138 Mbps 79 Mbps 27 Mbps 35,767
กุมภาพันธ์ 2565 181 Mbps 313 Mbps 473 Mbps 76 Mbps Mbps 100 Mbps 45 Mbps 21 Mbps 38,494