สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย 


หนังสือมีบทบาทในการบันทึกความรู้ต่างๆที่มนุษย์เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ ความบันเทิง วัฒนธรรม ไปสู่บุคคลทั่วไป เป็นการพัฒนามนุษย์และสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของมวลมนุษยชาติและเสริมความปรารถนาสันติภาพให้เกิดในใจคน
การซ่อมแซม เป็นการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หนังสือมีความคงทนแข็งแรง เพื่อให้หนังสืออยู่ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างคุ้มค่า สามารถนำออกบริการได้อีก รองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีระยะเวลานานๆ  หนังสือเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากกระดาษซึ่งมีคุณสมบัติความคงทนแข็งแรงแตกต่างกัน  หนังสือบางเล่มผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สภาพของหนังสือก็มีความคงทนแข็งแรงชำรุดฉีกขาดช้า  อยู่ได้เป็นระยะเวลานาน การซ่อมบำรุงดูแลก็ใช้เวลานานถึงจะทำการซ่อม แต่ถ้าหนังสือที่ผลิตจากวัสดุไม่มีคุณภาพเมื่อหนังสือผ่านการใช้งานได้ระยะหนึ่งสภาพของหนังสือก็จะมีการชำรุดมีระยะเวลาเร็วกว่า การซ่อมและการบำรุงรักษาหนังสือหนังสือก็ทำเร็วขึ้นและบ่อยขึ้น
เครื่องมือและวัสดุซ่อมหนังสือ
1 เครื่องตัดกระดาษ
2 สว่านไฟฟ้า
3 กรรไกร
4 แผ่นยางรองตัด ใช้สำหรับรองตัด
5 เข็ม สำหรับร้อยด้ายเย็บหนังสือ
6 ค้อน ใช้ทุบสันหนังสือที่เจาะและเย็บแล้วให้แน่นและเรียบ
7  เครื่องอัดหนังสือ ใช้สำหรับบีบอัดหนังสือที่ทากาว และเข้าปกแล้วให้ผนึกติดกันและอยู่ในรูปทรงที่ดี
8 กระดาษแข็งสีน้ำตาล (เบอร์ 24) ใช้สำหรับทำปก
9 กระดาษการ์ดหรือกระดาษ A3 ใช้สำหรับทำปก หนังสือปกอ่อนหรือทำใบรองปกหนังสือ
10 ผ้าแรกซีน ใช้สำหรับเชื่อมปกกับสันหนังสือ
11  ผ้ามุ้ง ใช้สำหรับยึดปกกับตัวเล่มหนังสือ
12 กาวลาเท็กซ์
13 ด้าย
 
ขั้นตอนการซ่อมบำรุงหนังที่สือชำรุด

1. นำหนังสือที่ชำรุดมาการซ่อมโดยการดึงปกออกจากตัวหนังสือ2

2. เจาะรูที่ริมสันหนังสือ 3 รู นำด้ายการเย็บปกหนังสือ

3. ติดกาวใบรองปกและตัดให้เสมอกับตัวเล่มทั้ง 2 ด้าน  ติดคิ้ว ที่ขอบบนและขอบล่างหนังสือ  ติดกาวผ้ามุ้งที่ตัวเล่ม 


4. ทำปกแข็งหุ้มนำหนังสือ โดยตัดกระดาษแข็ง มีขนาดเท่ากับหนังสือที่ซ่อม กว้างเท่ากัน ความยาวเพิ่ม 1 ซ.ม.  จำนวน 2 แผ่น และตัดสันขนาดเท่ากับขอบหนังสือ 

5. ตัดผ้าแรกซีน ทากาวติดหุ้มปกแข็ง


6. ทำการข้าเข้าเล่มหนังสือ ทากาวที่ปกหนังสือแล้วเชื่อมตัวเล่มที่หุ้มผ้าแร็กซีน ติดกับปกหนังสือ
แล้วนำไปวางทับที่ทับกระดาษประมาณ 5 – 6 ชั่วโมงเพื่อตัวปกไม่โค้งงอในขณะที่กำลังจะแห้ง

7. ติดปกชื่อหนังสือใส่ข้อมูลเติดบาร์โค้ด นำส่งขึ้นชั้นบริการ


 
 
 

ประเภทบทความ: