สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

งานเครือข่าย

การติดตั้ง VPN Server บน linux debian

การติดตั้ง VPN Server บน  linux debian 
แนะนำการติดตั้ง vnp Server ที่สะดวกด้วย softether 
เมือเราเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Update packget ก่อนด้วยคำสั่ง 
  aptitude update
  aptitude upgrade
  aptitude install 

จากนั้นทำการ download ไปเก็บไว้ /usr/local โปรแกรม SoftEther ด้วยคำสั่ง
  cd /usr/local

PHP การใช้งานฟังก์ชัน mysql_real_escape_string() เพื่อหลีกเลี่ยง SQL Injection

mysql_real_escape_string() 
     เป็นฟังก์ชันสำหรับเลี่ยงการใช้ตัวอักขระพิเศษในคำสั่ง sql เช่น เครื่องหมาย " เครื่องหมาย ' เป็นต้น 
เพื่อให้ได้คำสั่ง sql ที่ปลอดภัยสำหรับการ query หรือปลอดภัยจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน mysql_query ยกเว้น
เครื่องหมาย % และ _ ซึ่งมีใช้ในคำสั่ง sql

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน

การตจวจเช็คสถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point aironet 2702i, 2802i

การตจวจเช็คสถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point aironet 2702i, 2802i

เป็นการตรวจสอบการใช้งานเพื่อ แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ Cisco  aironet 2702i และ aironet 2802i  ที่เชื่อมต่อกับ wireless lan controlle เพื่อดูสถานการทำงานของอุปกรณ์ Ap ในแสดงผลในโหมดต่างๆ
 

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

 
  • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
  1. root@web:~#   mysql -u root -p
  2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
  3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)

Recovery File IOS Switch Cisco Cat2960-24TL

       ในบางครั้งเราอาจจะเผลอลบไฟล์ IOS  ของ Switch ไปโดยไม่ตั้งในหรือโดยความไม่รู้ในการใช้คำสั่งบางคำสั่งในการคอนฟิกสวิตซ์ หรือไฟล์ IOS  จะถูกลบเพื่อแกล้งเพื่อน เพื่อนลบเพื่อแกล้งเราหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆๆก็ตาม  เมื่อสวิตซ์ไม่มีไฟล์ IOS แล้วมันก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างแน่นอน มันก็ไม่ต่างอะไรกับมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีวินโดว์หรือระบบปฏิบัติการณ์นั้นแหละครับ
 
เรามาดูขั้นตอนการ  Recovery  File IOS  Switch Cisco Cat2960-24TL

Add icon ionic framwork

การสร้าง Icon Apps มีวิธิการดั้งนี้
1.เข้าไปที่ไฟล์ config.xml
2.เข้าไปเพิ่มชื่อไฟล์สำหรับ icon Apps ตามรูปภาพ

3.หลังจากนั้นก็ทำการบิ้วแอพก็จะได้ Icon Apps ตามที่ต้องการ

PHP การค้นหาไฟล์หรือ directory ด้วยฟังก์ชัน glob()


ฟังก์ชั้น glob(pattern)
pattern คือ รูปแบบที่เรากำหนด

ฟังก์ชัน glob จะส่งค่ากลับมาเป็น pathname ที่เราระบุตรง pattern 

ตัวอย่าง 
<?php
          $i = 0;
        foreach (glob("file/*.txt") as $filename) {
            $i++;
            echo "<strong>รายการที่ ".$i.'</strong> ';

วิธีการใช้ rsync เพื่อสำรองข้อมูล บน Linux


   rsync  เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นสำหรับระบบยูนิกซ์เหมือนที่ให้ความคล่องตัวที่ไม่น่าเชื่อสำหรับการสำรองข้อมูลและซิงโครไนซ์ข้อมูล สามารถใช้ในการสำรองไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีอื่นหรือสามารถกำหนดค่าให้ซิงค์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังโฮสต์อื่นได้
   rsync สามารถ Backup ข้อมูล Directory หนึ่งไปยังอีก Directory ทำงานได้หลายโหมด และสามารถใช้ร่วมกับ ssh ก็สามารถ Backup ไฟล์ข้าม Server ได้ ซึ่ง rsync มีให้ใช้กับทุก OS นั่นหมายความว่าเรา สามารถ Backup Directory ข้าม Server ข้าม OS ได้

Linux ต้องติดตั้งโปรแกรม rsync

สั่งปริ้นงานแล้ว เครื่องปริ้นไม่ทำงาน

สำหรับหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ที่ต้องใช้งานเครื่องปริ้นทุกวัน ปริ้นงานทุกวัน แล้ววันนึงต้องการปริ้นงาน
แต่ปรากฎว่าสั่งปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน สั่งไปกี่ครั้งก็ไม่ยอมปริ้นงาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่นั่งข้างๆปริ้นงานได้ปกติ
หากสถานะเครื่องปริ้นที่เครื่องเราพร้อมใช้งาน แสดงว่าเครื่องของเรามีปัญหา ให้แก้ไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้น
1. คลิกขวาที่ My Computer เลือก Manage

แก้ปัญหาการปรับปรุงข้อมูลใน Ldap ไม่ได้


   หลังจากที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบน ldap เบื้องต้นนั้น เจอปัญหาการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขในฐานข้อมูล  Ldap ไม่ได้
วิธีแก้ปัญหา คือ การที่เราจะไปแก้ไขข้อมูลได้นั้นอาจต้องใช้สิทธิของผู้ใช้คนั้นเองหรือผู้ดูแลระบบในการแก้ไขข้อมูลดังตัวอย่าง
 
$b = ldap_bind($ds,'user','password');
เพื่อ login เข้าไปใน ldap หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง ldap_mod_add หรือ ldap_mod_replace ในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล