สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

พีรพงษ์ ขุนทอง's blog

Recovery File IOS Switch Cisco Cat2960-24TL

       ในบางครั้งเราอาจจะเผลอลบไฟล์ IOS  ของ Switch ไปโดยไม่ตั้งในหรือโดยความไม่รู้ในการใช้คำสั่งบางคำสั่งในการคอนฟิกสวิตซ์ หรือไฟล์ IOS  จะถูกลบเพื่อแกล้งเพื่อน เพื่อนลบเพื่อแกล้งเราหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆๆก็ตาม  เมื่อสวิตซ์ไม่มีไฟล์ IOS แล้วมันก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างแน่นอน มันก็ไม่ต่างอะไรกับมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีวินโดว์หรือระบบปฏิบัติการณ์นั้นแหละครับ
 
เรามาดูขั้นตอนการ  Recovery  File IOS  Switch Cisco Cat2960-24TL

DNSSEC

DNSSEC : Domain Name System Security Extensions

DNSSEC มีเป้าหมายเพื่อป้องกันผู้ใช้ (end user) จากการเข้าถึงปลายทางข้อมูลที่ถูกบิดเบือนผ่านระบบโดเมนเนม

การกำหนดเส้นทาง IPV6 ด้วย OSPFv3

การกำหนดเส้นทาง IPV6 ด้วย OSPFv3

หากต้องการใช้ OSPF (Open Shortest Path First) เป็น Routing protocol ในเครื่อข่าย เพื่อให้เราท์เตอร์แลกเปลี่ยนตารางเส้นทางของเครือข่าย IPv6 จะต้องใช้ OSPFv3

การกำหนดคุณสมบัติของ OSPFv3 ในตัวอย่างนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้เขียน (เอาง่ายไปก่อน :) โดยใช้การประกาศ OSPFv3 process หมายเลข 1 ไว้ และไปกำหนด Area ที่ interface ดังตัวอย่างต่อไปนี้