สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ภานุวัฒน์ หนูนคง's blog

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

 
 • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
 1. root@web:~#   mysql -u root -p
 2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
 3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)

วิธีการใช้ rsync เพื่อสำรองข้อมูล บน Linux


   rsync  เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นสำหรับระบบยูนิกซ์เหมือนที่ให้ความคล่องตัวที่ไม่น่าเชื่อสำหรับการสำรองข้อมูลและซิงโครไนซ์ข้อมูล สามารถใช้ในการสำรองไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีอื่นหรือสามารถกำหนดค่าให้ซิงค์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังโฮสต์อื่นได้
   rsync สามารถ Backup ข้อมูล Directory หนึ่งไปยังอีก Directory ทำงานได้หลายโหมด และสามารถใช้ร่วมกับ ssh ก็สามารถ Backup ไฟล์ข้าม Server ได้ ซึ่ง rsync มีให้ใช้กับทุก OS นั่นหมายความว่าเรา สามารถ Backup Directory ข้าม Server ข้าม OS ได้

Linux ต้องติดตั้งโปรแกรม rsync

ยกเลิกการแสดงไฟล์ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ Apache Linux


     หากมีการเปิดเข้าไปในไดเร็กทอรี ที่ยังไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเลย หากว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นไฟล์ในไดเร็กทอรีต่างๆ ของเราได้หมด   การเปิดออฟชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในไฟล์ vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 • เปิดไฟล์ 000-default.conf ขึ้นมาแก้ไข

 vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

ซ่อนการแสดงเวอร์ชั่นของ Apache และ OS จากหน้า Error


       ทุกครั้งที่มีการเรียกไฟล์ที่ไม่มีอยู่ใน website ของเรา Apache จะแสดงข้อมูลขึ้นมาว่าเราใช้ Apache และ OS version อะไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ที่จะให้แฮกเกอร์นำข้อมูลเหล่านั้นไปหาช่องโหว่มาโจมตี โดยเราสามารถปิดการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf
 • เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข จะใช้ vi หรือ nano แล้วแต่ถนัด
vi /etc/apache2/apache2.conf

  การอ่านค่า RAM ด้วย Free Command

  วิธีอ่านค่าการใช้งานและจำนวนที่เหลืออยู่ ของ RAM สามารถใช้คำสั่ง free ในการดู
  วิธีการอ่านค่าจากคำสั่ง free -m
  • total จำนวน RAM ทั้งหมด = 11997 MB
  • used  จำนวนที่ RAM ถูกใช้ไปทั้งหมด = 1022 MB
  • used จำนวนที่ RAM ที่ถูกใช้งานโดย application ต่าง  ๆ  = 492 MB
  • free จำนวน RAM ที่เหลืออยู่ = 10975 MB
  • free จำนวน RAM ที่สามารถใช้งานได้ = 11504 MB

  วิธีการปิดการใช้งาน IPV6 บน Ubuntu, Debian


  1. Edit the file - /etc/sysctl.conf
  $ sudo gedit /etc/sysctl.conf

  And fill in the following lines at the end of that file

  # IPv6 disabled
  net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
  net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
  net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

  2. Save the file and close it

  3. Restart sysctl with

  $ sudo sysctl -p

  4. Check the output of ifconfig again and there should be no ipv6 address

  ประโยชน์ของการใช้ VDI ทดแทน PC ภายในองค์กร

  Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์นำการทำ Virtualization มาใช้กับ Desktop เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับการลงทุนระบบ Desktop ใหม่ๆ และทุกวันนี้ภาคธุรกิจหลากหลายก็ได้มีการนำ VDI ไปใช้ทดแทน PC กันแล้ว มาดูกันว่า VDI จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ และเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเชิงธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

  Nutanix Complete Cluster สำหรับ Private Cloud และ VDI

     หลังกจากที่ Nutanix บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Cloud Infrastructure ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอดีตพนักงาน Google, VMware, Oracle, AsterData และ Veritas ได้เปิดต

  Zero Client ต่างกับ Thin Client ยังไง

     ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายให้ติดตาม หนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยีที่จำลองการทำงานของ computer ของเรา ดึงผลลัพธ์ไปแสดงที่หน้าจอ โดยที่ตัวเครื่อง PC ไม่ต้องมี spec สูงๆอีกต่อไป ถูกแล้วต้องแล้วครับ ผมกำลังพูดถึง Thin Client

  จริงๆแล้ว technology Thin Client ไม่ใช่ของใหม่ ดูจะเป็นของเก่าด้วยซ้ำเพราะออกมานานมากแล้ว แต่เพราะ Cloud กำลังบูม เลยดึงให้ Thin Client ที่เป็นเทคโนโลยี Virtualization เหมือนกันดูสดใส ใหม่ๆ สดๆ อีกครั้ง แต่ ณ.วันนี้ไม่ได้มีแต่ Thin Client อีกต่อไป วันนี้มี Zero Client โผล่เข้ามาให้ปวดหัวด้วยอีกตัวนึงแล้วครับ