สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai

ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai
1.ประทับตราห้องสมุดและตรามหาวิทยาลัยที่หน้าที่สองของหนังสือและประทับตราห้องสมุดหน้าที่ 21 และหน้าอื่น ๆ ตามเห็นสมควร2.ติดบาร์โค้ตวารสาร SKJ xxxxxxx ที่หน้าปกวารสารวิจัย 3.เปิด Walai ไปที่


3.1 Bib ID#3.2 ป้อนเลข 879643.3 ไปที่สืบค้นดับเบิลคลิ๊ก3.4 ดับเบิ้ลคลิ๊กที่  จะปรากฏหน้าแสดงระเบียน MARC  ไปที่เพิ่ม  คลิ๊กเพื่อลงรายการ3.5 ลงรายการของตัวเล่ม

  

3.6 ยิงเลขบาร์โค้ต          ข้อมูลตัวเล่ม 3.7 เลือกประเภททรัพยากร3.8 สถานที่จัดเก็บและสถานที่จัดเก็บปัจจุบัน   คอลแล็คชั่น   วิธีการจัดหา4.คลิ๊กที่ ตกลง  จบขั้นตอนการลงรายการวารสารวิจัยในระบบ Walai

 
ประเภทบทความ: