สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตจวจเช็คสถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point aironet 2702i, 2802i

การตจวจเช็คสถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point aironet 2702i, 2802i

เป็นการตรวจสอบการใช้งานเพื่อ แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ Cisco  aironet 2702i และ aironet 2802i  ที่เชื่อมต่อกับ wireless lan controlle เพื่อดูสถานการทำงานของอุปกรณ์ Ap ในแสดงผลในโหมดต่างๆ
 
การทำงาน สถานะไฟ LED ความหมาย วิธีแก้ปัญหา
ขณะกำลังบูท (หลังจากจ่ายไฟ)
          

"ไฟสีเขียว" กะพริบ
ทดสอบ Hardware ต่างๆของ AP  
กำลัง Boot Cisco IOS Software  
สถานะการทำงานปกติ (หลัง Boot) "ไฟสีเขียว" ติดค้าง ทำงานปกติ ไม่มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อ  
"ไฟสีน้ำเงิน" ติดค้าง ทำงานปกติ มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อ  
ขณะทำงานปกติและมีไฟแจ้งเตือน "ไฟสีน้ำเงิน" กระพริบ กำลัง Upgrade IOS Software  
"ไฟสีเขียว" "ไฟสีแดง" "ไฟดับ" ติดตามลำดับ กำลังค้นหา Cisco WLC หรือกำลัง Join WLC  
"ไฟสีน้ำเงิน" "ไฟสีเขียว" "ไฟสีแดง" ติดตามลำดับ เมื่อใช้คำสั่ง Access Point Locationจาก WLC  
"ไฟสีแดง" กระพริบ ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
"ไฟสีแดง" ค้าง ไฟล์ Cisco IOS Software ชำรุด หรือ ค้าง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่หากยังทำงานไม่ได้ให้Recover Cisco IOS Software
"ไฟสีน้ำเงิน" "ไฟสีเขียว" "ไฟสีแดง" "ไฟดับ" ติดตามลำดับ ไฟเลี้ยงไม่พอ ตรวจสอบ PoE Switch หรือ Power Injector หรือ Adaptor
แจ้งเตือนเกี่ยวกับ Boot Loader หลังจากกดปุ่ม "MODE" "ไฟสีน้ำเงิน" กระพริบ กำลัง Configuration Recovery (กดปุ่ม "Mode" ค้างไว้ 2-3 วินาที  
"ไฟสีแดง" ติดค้าง เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่ได้ หรือ IOS Image recovery (กดปุ่ม "MODE" ค้างไว้ 20-30 วินาที Recover Cisco IOS Software
"ไฟสีเขียว" กระพริบ กำลัง Recovery IOS  
Boot loader มีปัญหา (ขณะกำลัง Boot)
        
"ไฟสีแดง" ติดค้าง ทดสอบ DRAM Memory ไม่ผ่าน  
"ไฟสีแดง" ติดค้างและดับไปเรื่อยๆ
 
Ethernet failure ขณะกำลัง recovery  IOS Recover Cisco IOS Software
ไม่พบ Image ไฟล์ Recover Cisco IOS Software
Boot ไม่สำเร็จ  
ประเภทบทความ: