สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ประกาศแจ้ง ขยายวงจรสื่อสัญญาณระหว่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น. - 22.00 น.

         เนื่องด้วยทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการขยายวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 25 Gbps และปรับปรุงสายสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ 20 Gbps เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้น ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 19.00-22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
         ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  เรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อทาง E-Mail: noc@uni.net.th โทร. 02-3545678 ต่อ 4004 ดูรายละเอียดพิ่มเติมที่นี่ http://webapp.uni.net.th/UniNet/content-slider-news.php?id=77&&typenew=3