สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สั่งปริ้นงานแล้ว เครื่องปริ้นไม่ทำงาน

สำหรับหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ที่ต้องใช้งานเครื่องปริ้นทุกวัน ปริ้นงานทุกวัน แล้ววันนึงต้องการปริ้นงาน
แต่ปรากฎว่าสั่งปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน สั่งไปกี่ครั้งก็ไม่ยอมปริ้นงาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่นั่งข้างๆปริ้นงานได้ปกติ
หากสถานะเครื่องปริ้นที่เครื่องเราพร้อมใช้งาน แสดงว่าเครื่องของเรามีปัญหา ให้แก้ไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้น
1. คลิกขวาที่ My Computer เลือก Manage
2. ในหน้าต่าง Computer Management ให้เลือก Service ที่เมนู Services and Applications
3. เลือก Printer Spooler ตรงช่อง Name แล้ว คลิกขวาเลือก Restart 
4. ทดลองปริ้นงานดูว่าปริ้นงานได้หรือไม่
5. หากยังปริ้นงานไม่ได้ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ประเภทบทความ: