สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Google Sheets การแจ้งเตือนทราบหรือไม่ว่า Google Sheets สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร เยี่ยมไปเลยคราวนี้เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้เลย เช่น เมื่อเราต้องการให้เพื่อนหรือนักศึกษา หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มข้อมูล ใน sheets ที่กำหนดแล้วตั้งค่าการแจ้งเตือน เราก็จะทราบได้ทันทีว่ามีใครได้ส่งข้อมูล ส่งงาน แล้วหรือยัง...
  • ขั้นตอนการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Google Sheet ทำได้ดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ Tools / เครื่องมือ
2. เลือก Notification rules / กฎการแจ้งเตือน 
3. เลือกว่าจะให้แจ้งเตือนลักษณะใด
     • แจ้งเตือนสรุปรายวัน 
     • แจ้งเตือน ทันที 
4. คลิกปุ่ม บันทึก5. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

หากกำหนดเรียบร้อย เราจะได้รับ Email เมื่อมีคนเข้าไปดำเนินการแก้ไขเอกสาร หรือ submit form ตามที่เลือกไว้ ดังนั้น Google Sheets จึงเป็นความสามารถนึงที่จะทำให้เราดูได้ว่าเอกสารมีการแก้ไขในทันที
หากเราต้องการจะติดตาม ก็สามารถติดตามได้ทันที...
 
ประเภทบทความ: