สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงระบบ Firewall ในวันที่ 5 ก.พ. 59


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบ Firewall ซึ่งปัจจุบันมีการเข้าใช้งาน  อินเทอร์เน็ต จำนวนมาก จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์  ASA และปรับแต่ง ค่า config Firewall เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น.- 24.00 น  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5 กุมภาพันธ์ 2559

มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัล IPV 6 Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทน มทร.ศรีวิชัย ในการรับรางวัล IPV 6 Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ DNS, Mail และ WEB และมีความเสถียรในการให้บริการต่อเนื่อง ซึ่ง มทร.ศรีวิชัยเป็นหนึ่งในยี่สิบห้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 168 แห่ง
 

​แจ้งปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน(LMS) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของบุคลากร ไม่ได้


         เนื่องจากใบรับรองความปลอดภัย SSL หมดอายุ  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการอยุ่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ ซึ่งใบรับรอง SSL นั้นคือ คืดการเข้ารหัสแฟ้มข้อมูลที่สำคัญแบบดิจิทัลไปยังรายละเอียดขององค์กร โดยทั่วไปผ่าน ซื่อเว็บไซต์ ซื่อเซอร์เวอร์ ซื้อบริษัท หน่วยงาน ที่ตั้ง และรายละเอียดการติดต่อของหน่วยงาน/องค์กร

แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 27 ต.ค 58

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet   ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27 ตุลาคม 2558

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 16 ต.ค 58

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว

    ทางสำนักวิทยบริการฯ จะทำการทดสอบอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ในวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2558 โดยการใช้งาน Internet จะต้อง Login ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

  
 

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว

    การเข้าใช้งาน Internet จะต้อง Login ผ่านทางหน้าเว็บ จะทำให้การใช้งานในช่วงของวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 น.- 17.00 น จึงทำให้ Internet บางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานบางชั่วขณะ

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา


    ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 20.00 - 22.00 น. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้บริเวณอาคารดังต่อไปนี้  
  • โซนคณะสถาปัตยกรรม
  • โซนคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โซนคณะครุศาสตร์
  • โซนอาคารคหกรรม
  • สถานีวิทยุ
  • โซนสำนักวิทยฯ
  • โซนบริเวณบ้านพักครูหลังโรงแรมทั้งหมด
ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้เป็นปกติ จนกว่าการซ่อมบำรุงจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว และอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว

 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขาออกต่างประเทศ ขัดข้อง     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 11.30 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง จึงทำให้ขาออกต่างประเทศ ใช้งานได้ช้า   
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 2 กันยายน 2558

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
31 สิงหาคม 2558
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขาออกต่างประเทศ ขัดข้อง


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง จึงทำให้ขาออกต่างประเทศ ใช้งานได้ช้า   ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 26 สิงหาคม 2558