แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

กนกพล เมืองรักษ์'s picture

วันที่ 18/12/60 เวลา 11.30 น. ขณะนี้ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเส้นทางสำรองเป็นหลัก เนื่องจากเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับ UniNet สาย Fiber Optic ขาดหาก UniNet แก้ปัญหาเสร็จสิ้นอินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานเป็นปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 18 ธันวาคม 2560