สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

กนกพล เมืองรักษ์'s blog

Wireless : จากเครือข่ายสำรองกลับก้าวกระโดดมาแทนเครือข่ายหลัก

     Wi-Fi หรือ Wireless หมายถึง เครือข่ายไร้สาย ที่ใช้ในอำนวยความสดวกสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ที่ต้องพกพาไปไหนมาไหน ใช้ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่มากนัก  

เขียน PHP ใช้แท็ก DIV

HTML : เขียนเว็บไซต์ด้วยแท็ก Div

ทำความรู้จักกับ tag div
tag div เป็นการแสดงข้อมูลหรือรูปแบบเป็นลักษระเป็นบล็อกๆ

เปรียบเทียบ tag div กับ table

เขียน PHP ออกรายงานเป็น pdf : 2

วันนี้ ขอต่อด้วยการเขียน php เพื่อออกรายงานเป็น pdf 
จาก code 
1. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
2.แสดงข้อมูลสถิติ การสร้างรายชื่อ ตามปีที่เลือกออกรายงาน
 
<? 
//require('thaipdfclass.php');
require('fpdf.php');
include("../include/class.mysqldb.php");
include("../include/config.inc.php");

function utf8_to_tis620($string) {
  $str = $string;
  $res = "";

เขียน PHP ออกรายงานเป็น pdf

อธิบายตามความเข้าใจ
ขอยกตัวอย่างจาก code บางส่วน
 
<? 
//require('fpdf.php');
require('thaipdfclass.php');
include("../include/class.mysqldb.php");
include("../include/config.inc.php");

function utf8_to_tis620($string) {
  $str = $string;
  $res = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {

ตอนที่3 องค์ประกอบพื้นฐานของ Radius Server ?


องค์ประกอบพืนฐานของ RADIUS server 
วันนี้เราจะมาพูดคุยองค์ประกอบพื้นฐานของ Radius Server 
ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้
1.Access Clients คือ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้ติดต่อระบบเพื่อขอบริการ
2.Network Access Servers (NAS) คือ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ติดต่อระหวาง Access Clients และ ่
RADIUS server

ตอนที่2 ทำความรู้จัก Radius Server ?


จากตอนที่ 1 เราได้พูดคุยและทำความรู้จักเกี่ยวกับ Radius Server กันบ้างแล้ว วันนี้เรามาดูผังการทำงานของระบบกัน ดังภาพด้านล่าง

center

หลักการทำงานจากภาพสามารถสรุปได้ดังนี้

หมายเลข 1   เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าระบบ โดยปกติจะป้อนบัญชีผู้ใช้ (Account) รหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการพิสูจน์ตัวจริง

ตอนที่1 ทำความรู้จัก Radius Server ?

[หลายท่านคงรู้จักมักจี กับระบบนี้ สำหรับท่านที่พึ่งศึกษา เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ....]

RADIUS เป็นคำย่อของ Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
คือ client/server security protocol ที่รวบรวม account ของ users ให้อยู่เพียงที่เดียว เพื่อง่ายต่อการบริหาร และการตรวจสอบก่อนใช้ระบบเครือข่าย

RADIUS server  จะใช้โปรแกรม freeradius เป็นตัวจัดการเรื่องการพิสูจน์ตัวตน  มีหน้าที่หลัก 3 อย่างคือ
- การตรวจสอบ Username และ Password :(Authentication)

Debian : Repository

 Repository แปลให้เข้าใจง่ายก็คือ แหล่งที่เก็บ package ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมให้ครบตามที่เราต้องการ
     หลายๆท่าน เคยกำหนด Debian Repository แต่บางท่านอาจไม่เคยทราบว่า องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายกันอย่างไรบ้าง วันนี้มาทำความเข้าใจกัน....
โดยกำหนดไว้ที่ /etc/apt/sources.list 

ตัวอย่างรูปแบบ

สำรวจท่องโลก ก่อนเดินทางไปจริงด้วย Street View

        สำรวจสถานที่สำคัญของโลก ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และดูภาพตัวอย่างภายในสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา ร้านอาหาร และธุรกิจขนาดเล็กในมุมมองแบบ 360 องศาด้วย Street View บน Google Maps
ชมสถานที่ตัวอย่าง
https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=th&hl=th