สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

เขียน PHP ใช้แท็ก DIV

HTML : เขียนเว็บไซต์ด้วยแท็ก Div

ทำความรู้จักกับ tag div
tag div เป็นการแสดงข้อมูลหรือรูปแบบเป็นลักษระเป็นบล็อกๆ

เปรียบเทียบ tag div กับ table
1.div ส่วนใหญ่ใช้กำหนดเป็นกรอบของข้อมูล สามารถใช้ css เข้ามาจัดการตำแหน่ง  ซ้าย ขวา ล่าง หรือจะให้ลอยก็ได้ ส่วนการโหลดข้อมูล แต่ละข้อมูลใน div จะแบ่งแยกกันโหลด

2.table ส่วนมากแล้วจะนำไปใช้กับข้อมูลที่จัดเป็นรูปแบบของตาราง เป็นช่องๆ ส่วนการโหลดข้อมูล 
มันจะรอให้ข้อมูลภายในช่องต่างๆโหลดให้เสร็จทั้งหมดก่อน มันถึงจะแสดงข้อมูลทั้งตารางออกมาให้เห็น


ข้อดีในการใช้ tag div
1. div มีความยืดหยุ่นในการจัดหน้าเว็บ มากกว่าการใช้ Table

2. Table จะแสดงผลเนื้อหาได้ก็ต่อเมื่อโหลดจบแท็กแล้ว (</table>) 

3. ตกแต่งรูปแบบได้หลากหลายกว่า เมื่อใช้ร่วมกับ css

4.ไฟล์ที่ใช้ Div มีขนาดเล็กกว่า
 

ตัวอย่าง code ที่ใช้ div 
 

<?
    if($level_arry[$i] == 'A1' || $_SESSION['name'] == "administrator") {
    ?>
    <div id = "cpanel">
        <div style = "float:left;">
             <div class="icon"> 
                 <a href="index2.php?option=addusermac"> <img src="images/student1.jpg" alt="เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ประเภทนักศึกษา" width="54" height="54" border="0" align="middle" /> 
                      <span>เพิ่มผู้ใช้นักศึกษา</span><b>MAC</b>
                  </a> 
              </div>
        </div>
    </div>
    <b>
    </b>
    <?
    }
    ?>

ผลที่ได้