สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Google Glass แว่นตาอนาคต

Google Glass : แว่นตาที่ผสมเทคโนโลยี

ขณะนี้ Google ได้พัฒนาเทคโนโลยี ล่าสุด แว่นตาที่เรียกว่า Google Glass   ถ้าให้พูดง่ายๆ มันคือ แว่นตาชนิด หนึ่ง ที่มีความพิเศษมหัศจรรย์ โดยใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไป ทำให้แว่นตาสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง แบบไม่น่าเชื่อ เรียกไว้ว่าเป็นแว่นตาคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ เพราะมันทำได้หลายอย่างเหมือนคอมพิวเตอร์ทำได้เลย จะไปไหนมาไหน หรือจะทำกิจกรรมอะไร มันสามารถบอกรายละเอียดได้ ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสดวกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่คนเราสามารถเข้าถึงข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมากที่สุดอีดอุปกรณ์หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rimnam.com/IT/Google-Glass.html