สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

กนกพล เมืองรักษ์'s blog

เรื่องน่ารู้ของเทคโนโลยีล่าสุด Wireless-N

สัดส่วนการเข้ารหัส (Coding Rate) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกกำหนดเป็นค่าใดๆ ก็ได้ตามใจชอบ หากแต่มาตรฐาน Wireless-N มีการกำหนดรูปแบบการมอดูเลตและเข้ารหัสข้อมูลไว้เป็นค่าตายตัว ฉบับนี้กล่าวถึงการแทนค่า MCS ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2

การศึกษาไทย กับ Google App

Google Apps For Education หรือ Google App สำหรับการศึกษา คือชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน  เปิดกว้างสำหรับอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา

WiFi [ เพิ่มความแรง]:ตอนที่ 2

วิธีง่ายง่าย ในการเพิ่มความแรงสัญญาณ Wireless คอมพิวเตอร์ของคุณ

1. สำหรับ Computer แบบ Notebook สายอากาศจะอยู่ที่ฝาหรือจอ ดังนั้นการหมุนเครื่อง หรือเปลี่ยนองศาของจอจะทำให้
สัญญาณ Wireless แรงขึ้นหรือลดลงได้ โดยหลักการแล้วสายอากาศรับส่งต้องขนานกัน ( พึงระลึกไว้ว่าสัญญาณที่แรงขึ้นจะทำให้คุณท่องเน็ตได้เร็วขึ้นเช่นกัน )

WiFi เพิ่มสัญญาณ wireless ขั้นเทพ

        ในการเพิ่มสัญญาณ wireless ให้ Acees Point (ตัวกระจายสัญญาณ) แล้ว ใช้อุปกรณ์จำพวก Notebook ที Build In WIFI มาบน Board หรือมือถือ   ไปรับสัญญาณนั้น ดูท่าจะไม่ Work ครับ

Srivijaya WiFi [ตอนที่ 6: ประสิทธิภาพการใช้งาน]

        Srivijaya WiF เป็นชื่อ ที่ถูกเรียกในนามการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเปิดให้บริการแก่บุคลากร และนักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยฯ พื้นที่สงขลา ซึ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ทุกเวลา ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลที่ทำงานหรือเรียนอยู่ที่อาคารนั้นๆ(ใครก็ได้ที่อนุญาตให้มีสิทธิใช้งาน) ก็สามารถนั่งใช้งานบริเวรนั้นได้
        ด้วยข้อจำกัดที่จำนวนอุปกรณ์ที่มีและจุดประสงค์การเปิดให้บริการ จึงทำให้จุดบริการไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบนตัวอาคาร(ชั้น 2 ไม่สามารถรับสัญญาณได้)