สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ภานุวัฒน์ หนูนคง's blog

การติดตั้ง Debian 6.01a Squeeze

1.ใส่แผ่น debian-6.0.1a-i386-DVD-1.iso แล้ว Boot เครื่อง Server รอเลือกติดตั้งแบบ Graphical Install (สำหรับผู้ชอบมุมมอง GUI หรือเลือก Install สำหรับผู้ชอบมุมมองแบบ Text mode)
 
2.เลือกภาษาระหว่างการติดตั้ง ในที่นี้เลือก English คลิก Continue
 
 
 

การติดตั้ง VirtualBox บน Windows7

   คุณสมบัติของโปรแกรม VirtualBox  
 • มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในเครื่อง
 • วิธีติดตั้งและ Config ต่างๆ ก็ง่ายแสนง่าย เหมือนกับติดตั้งโปรแกรมธรรมดาทั่วไป
 • VirtualBox มีความเร็วในการรันสูง
 • สามารถโอนถ่าย file ที่ต้องการเข้าสู่ VM ได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก

วิธีการ Activate Windows และ Office KMS

     การติดตั้งระบบปฎิบัติการ  Windows และ Office และต้องการลงทะเบียน Windows และ Office License สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการใช้ KMS Keys สามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งค่า DNS suffixes
 1. Windows License  
  • ระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ หรือ ตามรูป

Multilingual Drupal Sites

  There are many different languages available for a Drupal installation, but what if you want to have a site with more than one language? Drupal is up to the task, but it's not a trivial procedure. There are two areas that need translation.

วิธีแก้ Fatal error Allowed memory size สำหรับ Drupal

 
Increase PHP's memory limit, e.g. to increase it to 128M you could try adding:
 
 • memory_limit = 128M to your server's main php.ini file (recommended, if you have access)
 • memory_limit = 128M to a php.ini file in the Drupal root
 • ini_set('memory_limit', '128M'); in your sites/default/settings.php file
 • php_value memory_limit 128M in your .htaccess file in the Drupal root
 

Drupal 7

     Content management System (CMS) ทางเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็น CMS จำพวกเดียวกับ Joomla และ Wordpress แม้จะไม่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้อย่างแพร่หลายนักหากเทียบกับ Joomla และ Wordpress แต่ Drupal ก็จัดว่าเป็น CMS ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่ง 

ใช้งานง่ายขึ้น

Seoquake Firefox Addon เครื่องมือสำคัญในการทำ SEO

       Seoquake เป็นส่วนเสริม (Addon) ของ Firefox Browser ที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักทำ SEO ด้วยสมบัติที่สามารถบอกรายระเอียดของหน้าได้หลายอย่าง ตั้งแต่ Title, Meta tag , PageRank ,Backlink จำนวน Index ,Keywords density ,whois (ใครเป็นผู้จดโดเมนนี้) ,เปรียบเทียบรายละเอียดค่า SEO parameter  ของแต่ละโดเมนได้ และคุณยังสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้อีกมากมาย จึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำ SEO ของตนเอง และวิเคราะห์คู่แข่งที่แข่งขันใน