สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ภานุวัฒน์ หนูนคง's blog

วิธีการกำหนดค่า Nivo Slider 7.x-1.11 สำหรับเว็บไซต์หลายภาษา

แก้ไขไฟล์ nivo_slider_slider.inc เช่น /home/xxxx/public_html/sites/all/modules/nivo_slider/includes/nivo_slider_slider.inc

เพิ่ม Code ไว้ใต้บรรทัดที่ 27     $pages = drupal_strtolower($slide['visibility']);   

global $language;     

$_GET['q']=$language->language."/".$_GET['q'];

กำหนดที่ รูปภาพ ที่อัพโหลดที่ Nivo Slider ที่ Show slide on specific pages  จะให้แสดงหน้าไหน ตัวอย่าง กำหนดให้แสดงทุกหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การใช้งาน crontab

step 1: เข้า terminal แล้วก็พิมพ์ vi /etc/crontab เพื่อแก้ไข crontab ที่จะใช้งาน รูปแบบการเขียน crontab คร่าวๆดังนี้

การดาวน์โหลดไฟล์ ใน linux

กรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง Command Line สามารถใช้คำสั่ง wget ได้ โดยใช้รูปแบบดังนี้
# wget http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.7.tar.gz [enter]
 
 

การคืน RAM ให้กับ Linux

      RAM บน Linux หมด = เขียนลง SWAP คือยังทำงานได้ต่อ  ใน Linux  หลังจาก BOOT เข้า OS แล้ว Linux จะฮวบ RAM ไปเกือบหมด  เพราะ Linux จะบริหารจัดการ RAM ให้หมดเอง ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยทำใมเวลาเปิด โปรแกรมบน Linux แล้วมันเปิดเร็ว  แล้วกรณีที่ RAM หมดไปจากระบบจริงๆ Linux จะใช้ SWAP แทนครับ  แล้วเวลาสั่ง $free คุณอาจคิดว่า RAM นั้นมันใช้ได้แค่นี้เองหรอ แต่ความจริงแล้ว ก็ใช่ครับ เพราะ Linux ได้คำนวน RAM ที่จะใช้ในแต่ละ Application ไว้แล้ว

การ tuning Apache MPM prefork mode

 
Apapche MPM prefork mode เป็น mode การทำงานที่ง่ายต่อการติดตั้ง php เพราะ prefork mode รองรับการทำงานกับ php module ดังนั้นเมื่อติดตั้ง apache prefork mode + php แล้ว web server ก็พร้อมใช้งานได้ทันที จึงทำให้ Apache MPM preform + php module กลายเป็น default setup ของ OS หลายๆค่ายไปโดยปริยาย
สำหรับการ tuning Apapche MPM prefork mode สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆได้ดังนี้

Prefork module

Install and Configure Apache2 with PHP5 and SSL Support in Debian

   The Apache HTTP Server Project is an effort to develop and maintain an open-source HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows NT. The goal of this project is to provide a secure, efficient and extensible server that provides HTTP services in sync with the current HTTP standards.
 
Install apache2 in debian etch
#apt-get install apache2

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว

การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ SSH Server

   Linux  สำหรับผู้ดูแลระบบลินุกซ์ทุกคน สิ่งที่จะต้องลงและตั้งค่าทันทีหลังจากติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์นั่นก็คือ Secure Shell Server หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า SSH Server ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการลงและตั้งค่า SSH อย่างไรให้มีความปลอดภัยสูงสุด 

  การตั้งค่า IP Address ของเครื่อง บน Debian

  The network interface with the static IP

  The network interface served by the static IP is configured by creating the configuration entry in the "/etc/network/interfaces" file as the following.
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet static
   address 192.168.11.100
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.11.1
   dns-domain example.com
   dns-nameservers 192.168.11.1