สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

ประโยชน์ของการใช้ VDI ทดแทน PC ภายในองค์กร

Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์นำการทำ Virtualization มาใช้กับ Desktop เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับการลงทุนระบบ Desktop ใหม่ๆ และทุกวันนี้ภาคธุรกิจหลากหลายก็ได้มีการนำ VDI ไปใช้ทดแทน PC กันแล้ว มาดูกันว่า VDI จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ และเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเชิงธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

vmware_horizon_with_view_for_vdi

การบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น

 • เนื่องจาก VDI จะมีการจัดเก็บ Image ของ Desktop ทั้งหมดเอาไว้บน Virtualization ใน Data Center ดังนั้นการบริหารจัดการทั้งหมดจึงเป็นแบบศูนย์กลาง
 • ด้วยการนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้ การอัพเกรด Desktop ทั้งหมด เช่น การเพิ่ม RAM, การเพิ่มพื้นที่ หรือการเพิ่ม CPU จึงสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
 • การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ เช่น การ Patch เพื่อเพิ่มความปลอดภัย, การอัพเกรด Version ต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
 • การบริหารจัดการและอัพเกรด Application และลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็สามารถทำได้จากศูนย์กลาง และสามารถบังคับเครื่องลูกข่ายไม่ให้ลง Software ผิดลิขสิทธิ์ได้
 • การสำรองข้อมูลทั้งหมด สามารถทำได้จากศูนย์กลาง และมีความเร็วสูง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Bandwidth ภายในระบบเครือข่าย
 • รองรับการทำ Disaster Recovery สำหรับ Desktop ทั้งหมดได้ทันที เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

ความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้น

 • การกำหนด Network Policy และ Firewall Rule ทั้งหมด สามารถทำได้จากศูนย์กลางภายใน Data Center ทำให้ลดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายลง
 • สามารถควบคุมการใช้งาน USB และการติดตั้ง Software ต่างๆ ในเครื่องลูกข่ายได้ ทำให้ลดโอกาสการติด Virus และ Malware ต่างๆ ลง
 • สามารถบริหารจัดการ Anti-virus, Personal Firewall, Malware Protection และอื่นๆ สำหรับ Virtual Desktop ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง
 • ป้องกันข้อมูลของคนไข้รั่วไหลจากการสูญหายของอุปกรณ์ปลายทาง หรือการทิ้ง Hard Drive ต่างๆ และการลักลอบ Copy ข้อมูลออกไปได้
 • รองรับการทำ Compliance ของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

ความคุ้มค่าที่มากกว่า PC

 • สามารถนำ Desktop ไปใช้งานร่วมกับ Mobile Device ได้ทันที โดยไม่ต้องพัฒนา Mobile Application อีกต่อไป รองรับการทำ BYOD อย่างเต็มตัว
 • สามารถใช้งาน Thin Client แทน PC เพื่อลดทั้งค่าใช้จ่าย, เพิ่มความปลอดภัย และลดการใช้งานไฟฟ้าลงได้
 • สามารถบริหารจัดการและอัพเกรด Desktop ได้จากศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว ทำให้ทีม IT ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึง Desktop ของตัวเองได้จากทุกที่ทุกเวลาอย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องมี PC วางประจำสำหรับแต่ละคนอีกต่อไป
 • สามารถใช้ทดแทน Solution Remote Access ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถใช้งาน Software เดิมที่มีอยู่ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ทำให้ License ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่มีความคุ้มค่าสูงขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยลง ด้วยการลงทุนที่ Data Center ศูนย์กลางเท่านั้น
ที่มา : http://www.throughwave.co.th/2015/02/26/benefits-of-replacing-pc-with-vdi/