สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ยกเลิกการแสดงไฟล์ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ Apache Linux


     หากมีการเปิดเข้าไปในไดเร็กทอรี ที่ยังไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเลย หากว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นไฟล์ในไดเร็กทอรีต่างๆ ของเราได้หมด   การเปิดออฟชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในไฟล์ vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
  • เปิดไฟล์ 000-default.conf ขึ้นมาแก้ไข

 vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

  • เพิ่ม  Options -Indexes เข้าไปในส่วนของ (ปกติจะมีอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ใส่เป็น -Indexes)

<Directory /var/www/html>
    Options -Indexes
</Directory>

  • ก่อนการแก้ไข จะเห็นว่าระบบแสดงชื่อไฟล์ขึ้นมาให้
  • หลังการแก้ไข เราก็จะไม่เห็นไฟล์ต่าง ๆ
อ้างอิง : https://www.unzeen.com/article/2693/