สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Apache Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Apache Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

“อยากตั้งค่า Apache Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

 • สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Apache จะขอยกตัวอย่างบน Ubuntu ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถตั้งเป็น IPv6 only ก็ได้ แต่ในที่นี่จะตั้งให้สามารถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6
  1. เปิดไฟล์ /etc/apache2/ports.conf
   sudo vim /etc/apache2/ports.conf
  2. ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (xxx yyy ไปหามาใส่เอาเองนะครับ เป็นแค่ค่าสมมุติ)
   Listen 192.168.xxx.yyy:80
   Listen [2001:xxxxxx:101]:80
  3. สั่ง Restart Web Service เป็นอันเรียบร้อยครับ
   sudo /etc/init.d/apache2 restart
  4. สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง netstat ได้ดังนี้ครับ
   netstat -na | grep ":80"
   
   
   Referrent : https://sysadmin.psu.ac.th/2015/12/09/apache-web-server-ubuntu/