สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Nginx Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Nginx Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

“อยากตั้งค่า Nginx Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

 • สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Nginx จะขอยกตัวอย่างบน Ubuntu ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถตั้งเป็น IPv6 only ก็ได้ แต่ในที่นี่จะตั้งให้สามารถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6
  1. เปิดไฟล์ /etc/nginx/site-available/[site-file]
   sudo vim /etc/nginx/site-available/psu-v6
  2. ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (เพิ่มเฉพาะตัวสีแดงนะครับ)
   server {
    listen [::]:80; 
    ...
   }
  3. สั่ง Restart Web Service เป็นอันเรียบร้อยครับ
   sudo /etc/init.d/nginx restart
  4. สามารถตรวจสอบผ่านคำสั่ง netstat ได้ดังนี้ครับ
   netstat -na | grep ":80"
 • การทดสอบในกรณียังไม่ได้จด DNS6 เราไม่สามารถพิมพ์ URL เป็น IPv6 ตรง ๆ บน Browser 
Referrent : https://sysadmin.psu.ac.th/2015/12/09/nginx-web-server-ubuntu/