สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แก้ปัญหา Last Date Checked UP: 0000-00-00 00:00:00 บน cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- Cacti 0.8.8b

1. แก้ไขไฟล์ /usr/share/cacti/site/lib/functions.php

2. ส่วนของ function update_host_status ดังตัวอย่าง

function update_host_status($status, $host_id, &$hosts, &$ping, $ping_availability, $print_data_to_stdout) {
        $issue_log_message   = false;
        $ping_failure_count  = read_config_option("ping_failure_count");
        $ping_recovery_count = read_config_option("ping_recovery_count");
        //$hosts[$host_id]["status_fail_date"] = '0000-00-00 00:00:00';
        //$hosts[$host_id]["status_rec_date"] = '0000-00-00 00:00:00';

        if ($hosts[$host_id]["status_fail_date"] == ""){
        $hosts[$host_id]["status_fail_date"] = '0000-00-00 00:00:00';}

        if ($hosts[$host_id]["status_rec_date"] == ""){
        $hosts[$host_id]["status_rec_date"] = '0000-00-00 00:00:00';}

Referent :
http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7255.0