สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Srivijaya WiFi [ตอนที่ 4: การเชื่อมต่อใช้งาน]

Srivijaya WiFi กับความสารถในการเชื่อมต่อใช้งาน
             จากที่กล่าวมา การให้บริการ Srivijaya WiFi เป็นรูปแบบการให้บริการ ด้วยสัญญาณไร้สาย ตัวปล่อยสัญญาณจะถูกติดตั้ง ณ จุดต่างๆที่เหมาะสมในการให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โล่งและผู้ใช้สามารถใช้งานได้สดวก เพื่อให้ประสิทธิภาพของสัญญาณมีมากที่สุด และสามารถรับส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้น นอกจากประสิทธิภาพของตัวปล่อยสัญญาณแล้ว ตัวรับสัญญาณก็เช่นเดียวกันจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณที่ไกล้เคียงกัน จึงจะทำให้การรับส่งสัญญาณเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพ เหมือนคนเราที่ยืนพูดคุยกันในระยะห่างที่แตกต่างกัน ยิ่งไกล การได้ยินจะลดลง นอกจากระยะทางแล้ว การพูดที่ใช้เสียงที่หนักเบาที่แตกต่างกัน ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเช่นกัน คนหนึ่งพูดเบา คนหนึ่งพูดดัง การรับส่งข่าวสารที่เกิดขึ้น ก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน
             ความสามารของอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่สำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินการติดตั้งเป็นมาตรฐาน IEEE802.11 b/g และในอนาคต IEEE802.11a/g/n เพื่อตอบสนองการใช้งาน หากอุปกรณ์สัญญาณของผู้ใช้มีความสามารถที่เหมือนกัน ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด(พูดภาษาเดียวกัน) โดยปกติแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานที่หลากหลายและทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณแบบอัตโนมัติ(ในกรณีที่การรับส่งสัญญาณหลายรูปแบบ) เดี๋ยวส่งสัญญาณเป็นมาตรฐาน IEEE802.11 b เดี๋ยวส่งสัญญาณเป็นมาตรฐาน IEEE802.11 g บ้าง ปรับเปลี่ยนตามการรับส่งข้อมูลของผู้รับ เป็นต้น
 
Srivijaya WiFi กับการเชื่อมต่อใช้งาน

              ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi

       การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( Srivijaya WiFi )

ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya เปิดให้บริการโดยมีชื่อชุดการให้บริการ (SSID) 2 ชุดคือ

 
Srivijaya WiFi กับการเชื่อมต่อใช้งาน 2
1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ Wireless Lan
ขั้นตอนที่1  คลิก Mouse ที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของWireless Lan  แล้วเลือกสํญญาณที่จะเชื่อมต่อ ( Srivijaya WiFi )
 
 
 
 
หากท่านทำการลงทะเบียนไว้แล้ว เมื่อท่านทำการเชื่อมต่อสัญญาณที่ชื่อ Srivijaya WiFi ท่านสามารถใช้งานได้เลย

ขั้นตอนที่2  คลิก Mouse ที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของWireless Lan  แล้วเลือกสํญญาณที่จะเชื่อมต่อ ( Srivijaya WiFi [e-Passport]) ระบบจะขึ้นหน้าจอให้ท่านป้อนรหัสผ่าน โดยใช้รหัส e-Passport
 
 
เมื่อท่านทำการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง ท่านก็สามารถใช้งานได้เลย