สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

WiFi [ เพิ่มความแรง]:ตอนที่ 2

วิธีง่ายง่าย ในการเพิ่มความแรงสัญญาณ Wireless คอมพิวเตอร์ของคุณ

1. สำหรับ Computer แบบ Notebook สายอากาศจะอยู่ที่ฝาหรือจอ ดังนั้นการหมุนเครื่อง หรือเปลี่ยนองศาของจอจะทำให้
สัญญาณ Wireless แรงขึ้นหรือลดลงได้ โดยหลักการแล้วสายอากาศรับส่งต้องขนานกัน ( พึงระลึกไว้ว่าสัญญาณที่แรงขึ้นจะทำให้คุณท่องเน็ตได้เร็วขึ้นเช่นกัน )
2. ขจัดสิ่งกีดขวางระหว่าง Computer ของคุณกับตัวกระจาย
สัญญาณ Wireless ( Access Point )เพราะที่ความถี่วิทยุ 2.4GHz จะแพร่คลื่นแบบ Line by Sight ( ในระดับสายตา ) หรือเป็นเส้นตรงไม่เลี้ยวไม่อ้อมสิ่งกีดขวาง แต่จะสะท้อนไปมากับสิ่งกีดขวางเช่นกำแพง ซึ่งไม่เป็นผลดีเพราะคลื่นจะหักล้างกันเอง
3. เปลี่ยนไปใช้ USB Wireless Adapter ที่มีคุณภาพซึ่งย่อมจะดีกว่า Wireless Card ที่ติดเครื่องมาแน่นอน ซึ่งคุณสามารถใช้สาย USB ที่อาจแถมมาเป็นอุปกรณ์เสริมให้คุณสามารถติดตั้งตัว USB Wireless Adapter บริเวณที่
สัญญาณดีกว่าที่คอมของคุณตั้งอยู่ เช่นบริเวนหน้าต่าง หรือระเบียงหอพักหากกลัวความชื้นหรือฝนจะทำให้ตัว USB เสียหายให้ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า เช่นถุงใสหรือกล่องพลาสติก
4. หลีกเลี่ยงเวลาที่คิดว่ามีคนเล่นเน็ตมาก  เพราะความเร็วของเน็ตสวนทางกับจำนวนผู้ใช้งาน เนื่องจากตัว Access Point จะตอบสนองการสื่อสารกับเครื่องของคุณได้ช้าลง
5. คลิ้กขวาที่ไอคอน Wireless บริเวณมุมขวาล่างของจอ คลิ้กที่ Open Network Connections คลิ้กขวาที่ Wireless Network Connection คลิ้ก Properties คลิ้ก Configure คลิ้ก Advanced คลิ้ก Power Save Mode เปลี่ยนที่ Value ให้เป็น Off คลิ้ก OK