สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

WiFi [ เพิ่มความแรง]:ตอนที่ 1

คอมพิวเตอร์ notebook ทุกตัว จะมี built-in wifi network adapters ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็น wireless adapters ที่มีความแรง (power) ในการ รับ-ส่ง สัญญาณ wireless เพื่อติดต่อกับ wireless router หรือ access point ค่อนข้างจำกัด จะสามารถรับสัญญาณได้ดีในระยะไกล้ 10-20 . เมื่อไกลออกไป ก็จะเกิดปัญหา สัญญาณอ่อน ทำให้ใช้งาน internet ได้ช้าลง หรือรับสัญญาณ ไม่ได้เลย

การแก้ปัญหารับ สัญญาณ wireless ไม่ถึง สามารถแก้ไขได้ ที่หลายๆ จุด เช่น การปรับตำแหน่งการวางของ AccessPoint ที่ถูกวิธี, การเปลี่ยน เสา wireless ให้กับ AccessPoint,  เปลี่ยน wireless AccessPoint ที่มีกำลังส่งสูงขึ้น เป็นต้น

 

 

1. ทดลองเปลี่ยนตำแหน่งของ คอมพิวเตอร์ notebook และทดสอบการเชื่อมต่อ ในแต่ละจุดดูก่อน ว่าบริเวณไหน ที่รับ สัญญาณ wireless ได้ดีที่สุด เพราะในบางครั้ง สัญญาณ wireless อาจถูกรบกวน จากสิ่งกีดขวาง หรือคลื่นรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในบางพื้นที่ และรับสัญญาณได้ดีกว่าในบริเวณใกล้เคียง

- ไม่ควรใช้ wireless ใกล้เคียงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์บ้านไร้สาย, เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็น เป็นต้น

- หาก wireless access point อยู่นอกบ้าน ควรอยู่ใกล้กับหน้าต่างให้มากที่สุด

2. เพิ่ม power transmission rate ให้กับ wireless adapter ที่ติดมากับเครื่อง (เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) หากคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ power ความแรงในการปล่อยสัญญาณได้ ให้ตั้งค่าเป็น “maximumหรือ “100%ครับ

**สามารถแก้ไขการตั้งค่า power transmission ได้ ผ่าน โปรแกรมที่มาพร้อมกับ wireless card 


 

3. ใช้ wireless usb adapter แทน wireless card ของ notebook : หากต้องการ เพิ่มระยะทาง การรับ สัญญาณ wireless (100 .) ควรจะเลือกซื้อ wireless usb adapters ที่มี power ค่อนข้างสูง หรือที่เรียกกันว่า “High Power Wireless USB Adapterซึ่งมีราคาตั้งแต่ ไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึง 2-3 พันบาท ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อ และความแรง

ข้อมูลอ้างอิง http://www.it-computertips.com/เพิ่มความแรงสัญญาณ-wireless-คอมพิวเตอร์-notebook/