สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว
   ใครที่เพิ่งเริ่มใช้ Debian Ununtu มาทบทวนการใช้ ATP(Advance Packaging Tool) กันก่อน หรือ Ubuntu มือใหม่ก็ ลองอ่าน Ubuntuguide ดูก่อน  
เริ่มเลยก็แล้วกันนะครับ Package ที่เราจะติดตั้ง ก็คือ apache2 php5
ลองค้นหาดูก่อนว่ามี package เกี่ยวกับ apache2 หรือเปล่า
root@debian-ubuntu:~# apt-cache search apache2
apache2-doc - documentation for apache2
apache2-mpm-perchild - experimental high speed perchild threaded model for Apache2
apache2-mpm-worker - high speed threaded model for Apache2
apache2-prefork-dev - development headers for apache2
...
เราก็ติดตั้ง apche2 กันเลย
root@debian-ubuntu:~# apt-get install apache2
ในการติดตั้ง หากมี Package ที่ขึ้นต่อกันมันก็จะติดตั้งให้เอง
ติดตั้ง apache2 เสร็จต่อด้วย
root@debian-ubuntu:~# apt-get install php5 php5-mysql php5-pgsql php5-gd
root@debian-ubuntu:~# a2enmod rewrite
หรือ package อื่นๆ ตามต้องการ
หากต้องการดูว่า php5 มี package อะไรบ้าง ก็ให้ใช้คำสั่ง apt-cache search เช่นกัน
root@debian-ubuntu:~# apt-cache search php5
เมื่อเราติดตั้ง package เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว service ของ apache2 ก็จะทำงานอัตโนมัติ แต่ถ้าติดตั้ง package php เพิ่มเติม ถ้าให้ดีก็ restart service ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/apache2 restart หรือ reboot เครื่องไปเลยก็ได้
service ของ apache2 ก็จะ start โดยอัตโนมัติ ถ้าหากไม่ต้องการให้ service ของ apache2 start ตั้งแต่ตอนบูท ก็ให้ศึกษาวิธีการเปิด-ปิด service ตอนบูท ได้จาก ที่นี่
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
ที่เก็บไฟล์ .html .php อยู่ที่ /var/www ต่างกับ Red Hat อยู่ที่ /var/www/html
ไฟล์ config อยู่ที่ /etc/apache2/apache2.conf
ทดลองเอาไฟล์ index.html ไปไว้ที่ /var/www
เปิด Browser ขึ้นมา เรียก http://localhost หรือ http://IP Address ได้เลย
 
การติดตั้ง MySQL 
root@debian-ubuntu:~# apt-get install mysql-server
ในขั้นตอนการติดตั้ง MySQL ระบบจะขึ้นหน้าจอมาให้เราใส่รหัสผ่านของ MySQL ตั้งว่าอะไรก็ได้ครับ (แต่จำให้ได้ด้วยนะ)
 
การติดตั้ง phpmyadmin
root@debian-ubuntu:~# apt-get install phpmyadmin
ในขั้นตอนการติดตั้ง phpmyadmin ระบบจะขึ้นหน้าจอมาให้เลือกว่าจะใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวไหน ให้เราใช้ปุ่มลูกศรในการเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ต้องการ และใช้ space bar ในการเลือกตัวเลือก และกด tab เพื่อเลื่อนให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่ปุ่ม OK แล้วกด Enter (ในที่นี้เราเลือกเป็น apache2 ครับ)
สร้างไฟล์ info.php ที่ /var/www/info.php
1
sudo nano /var/www/info.php
พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไฟล์
1
2
3
4
5
<?php
 
phpinfo();
 
?>
สั่ง Restart Apache และ MySQL
1
2
sudo service apache2 restart
sudo service mysql restart
ทดสอบเปิดเว็บดูได้ครับ
http://192.168.8.102/info.php
http://192.168.8.102/phpmyadmin
เปิด Browser ขึ้นมา เรียก http://localhost หรือ http://IP Address ได้เลย
เสร็จแล้วครับ Web Server บน Debian Ubuntu พร้อมใช้งานแล้ว
 
ที่มา :  http://www.easyzonecorp.net/network/view.php?ID=671  http://www.unzeen.com/article/2173/