สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Debian

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

 
 • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
 1. root@web:~#   mysql -u root -p
 2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
 3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)

วิธีการใช้ rsync เพื่อสำรองข้อมูล บน Linux


   rsync  เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นสำหรับระบบยูนิกซ์เหมือนที่ให้ความคล่องตัวที่ไม่น่าเชื่อสำหรับการสำรองข้อมูลและซิงโครไนซ์ข้อมูล สามารถใช้ในการสำรองไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีอื่นหรือสามารถกำหนดค่าให้ซิงค์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังโฮสต์อื่นได้
   rsync สามารถ Backup ข้อมูล Directory หนึ่งไปยังอีก Directory ทำงานได้หลายโหมด และสามารถใช้ร่วมกับ ssh ก็สามารถ Backup ไฟล์ข้าม Server ได้ ซึ่ง rsync มีให้ใช้กับทุก OS นั่นหมายความว่าเรา สามารถ Backup Directory ข้าม Server ข้าม OS ได้

Linux ต้องติดตั้งโปรแกรม rsync

ยกเลิกการแสดงไฟล์ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ Apache Linux


     หากมีการเปิดเข้าไปในไดเร็กทอรี ที่ยังไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเลย หากว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นไฟล์ในไดเร็กทอรีต่างๆ ของเราได้หมด   การเปิดออฟชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในไฟล์ vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 • เปิดไฟล์ 000-default.conf ขึ้นมาแก้ไข

 vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

ซ่อนการแสดงเวอร์ชั่นของ Apache และ OS จากหน้า Error


       ทุกครั้งที่มีการเรียกไฟล์ที่ไม่มีอยู่ใน website ของเรา Apache จะแสดงข้อมูลขึ้นมาว่าเราใช้ Apache และ OS version อะไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ที่จะให้แฮกเกอร์นำข้อมูลเหล่านั้นไปหาช่องโหว่มาโจมตี โดยเราสามารถปิดการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf
 • เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข จะใช้ vi หรือ nano แล้วแต่ถนัด
vi /etc/apache2/apache2.conf

  การอ่านค่า RAM ด้วย Free Command

  วิธีอ่านค่าการใช้งานและจำนวนที่เหลืออยู่ ของ RAM สามารถใช้คำสั่ง free ในการดู
  วิธีการอ่านค่าจากคำสั่ง free -m
  • total จำนวน RAM ทั้งหมด = 11997 MB
  • used  จำนวนที่ RAM ถูกใช้ไปทั้งหมด = 1022 MB
  • used จำนวนที่ RAM ที่ถูกใช้งานโดย application ต่าง  ๆ  = 492 MB
  • free จำนวน RAM ที่เหลืออยู่ = 10975 MB
  • free จำนวน RAM ที่สามารถใช้งานได้ = 11504 MB

  Debian : Repository

   Repository แปลให้เข้าใจง่ายก็คือ แหล่งที่เก็บ package ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมให้ครบตามที่เราต้องการ
       หลายๆท่าน เคยกำหนด Debian Repository แต่บางท่านอาจไม่เคยทราบว่า องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายกันอย่างไรบ้าง วันนี้มาทำความเข้าใจกัน....
  โดยกำหนดไว้ที่ /etc/apt/sources.list 

  ตัวอย่างรูปแบบ

  การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน debian แบบ manual

  การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน linux debian แบบ manaul
  เนื่องจากไปอบรมเกี่ยวกับ IPv6 มาหลายเรื่องเลยว่าจะทยอยเขียนเป็นบทความเท่าที่จำได้เริ่มจากเรื่องง่ายเบื้องต้นก่อนครับ
  การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) แบบ manaul
  โดยเราเข้าไปแก้ไข  file /etc/network/interfaces 
  โดยใช้ vi /etc/network/interfaces
  เพิ่มค่า config ตามตัวอย่างดังนี้ (ตามตัวอย่าง address ทีได้มา นั้นเป็น Prefix ขององกรค์)
  root@rabbit2:~#vi /etc/network/interfaces

  การดาวน์โหลดไฟล์ ใน linux

  กรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง Command Line สามารถใช้คำสั่ง wget ได้ โดยใช้รูปแบบดังนี้
  # wget http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.7.tar.gz [enter]
   
   

  การคืน RAM ให้กับ Linux

        RAM บน Linux หมด = เขียนลง SWAP คือยังทำงานได้ต่อ  ใน Linux  หลังจาก BOOT เข้า OS แล้ว Linux จะฮวบ RAM ไปเกือบหมด  เพราะ Linux จะบริหารจัดการ RAM ให้หมดเอง ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยทำใมเวลาเปิด โปรแกรมบน Linux แล้วมันเปิดเร็ว  แล้วกรณีที่ RAM หมดไปจากระบบจริงๆ Linux จะใช้ SWAP แทนครับ  แล้วเวลาสั่ง $free คุณอาจคิดว่า RAM นั้นมันใช้ได้แค่นี้เองหรอ แต่ความจริงแล้ว ก็ใช่ครับ เพราะ Linux ได้คำนวน RAM ที่จะใช้ในแต่ละ Application ไว้แล้ว

  Install and Configure Apache2 with PHP5 and SSL Support in Debian

     The Apache HTTP Server Project is an effort to develop and maintain an open-source HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows NT. The goal of this project is to provide a secure, efficient and extensible server that provides HTTP services in sync with the current HTTP standards.
   
  Install apache2 in debian etch
  #apt-get install apache2