ubuntu

คำสั่งคีย์ลัดที่เราควรรู้ใน Ubuntu

สุนิสา จุลนวล's picture

ในการใช้คีย์ลัดสำหรับ Ubuntu (อูบุนตู) เป็นที่รู้กันดีว่ามันช่วยลดระยะเวลาในการทำงานจากการคลิกเมาส์ลงได้ ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น คีย์ลัดจึงจำเป็นสำหรับการใช้โปรแกรมต่างๆ  คีย์ลัดที่ควรรู้ใน Ubuntu มีดังต่อไปนี้

ยกเลิกการแสดงไฟล์ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ Apache Linux

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

     หากมีการเปิดเข้าไปในไดเร็กทอรี ที่ยังไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเลย หากว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นไฟล์ในไดเร็กทอรีต่างๆ ของเราได้หมด   การเปิดออฟชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในไฟล์ vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 • เปิดไฟล์ 000-default.conf ขึ้นมาแก้ไข

 vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

ซ่อนการแสดงเวอร์ชั่นของ Apache และ OS จากหน้า Error

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

       ทุกครั้งที่มีการเรียกไฟล์ที่ไม่มีอยู่ใน website ของเรา Apache จะแสดงข้อมูลขึ้นมาว่าเราใช้ Apache และ OS version อะไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ที่จะให้แฮกเกอร์นำข้อมูลเหล่านั้นไปหาช่องโหว่มาโจมตี โดยเราสามารถปิดการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf
 • เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข จะใช้ vi หรือ nano แล้วแต่ถนัด
vi /etc/apache2/apache2.conf

  การ config virtual host ของ apache บน ubuntu server 14.04

  พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
  โดยปกติเมือเราติดตั้ง apache2 แล้วบน ubuntu version เก่า(ไม่แน่ใจเก่าถึง verson) เราสามารถสร้าง config file virtual host ใน site-avalable ด้วย
  นานสกุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็น ubuntu version นี้จำเป็นต้องแก้ file config ของ apache ก่อนจะอยุ่ใน
  /etc/apache2/ ชื่อ file apache2.conf
  ด้วยคำสั่ง
  root@eng:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
  ทำการแก้ไขในส่วน# Include the virtual host configurations: ให้ใส่ # หน้าบรรทัดเดิม(เพื่อเก็บ config เดิมไว้ก่อน) แล้วเพิ่มบรรทัดใหม่ที่  ตามรูป

  DNS Setup สำหรับ IPv6

  พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
  1. ติดตั้ง DNS บน Ubunut ด้วย software bind9 ด้วยคำสั่ง 
     # sudo aptitude install bind9
  2. ทำการตั้งค่า config ของโปรแกรม เพื่อให้บริการ Name Server ด้วย IPv6 เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Editor ทั่วไปในที่นี้ใช้คำสั่ง
    # sudo vi /etc/bind/name.conf.local
  ----------------------------------------------------------------------
  //
  // Do any local configuration here
  //
  zone "rmutsv.ac.th" {
          type master;
          file "/etc/bind/db.rmutsv.ac.th";

  การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

  ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
   
       การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว

  การเพิ่มขีดจำกัดในการเปิด Socket Connection ใน Ubuntu

  อรรถพล คงหวาน's picture
  ผมได้พัฒนาระบบตัวหนึ่ง ซึ่งจะต้องรองรับการเปิด Socket จำนวนมาก แล้วก็เจอปัญหาว่า error: [Errno 24] Too many open files เนื่องจากระบบได้จำกัดจำนวนการเปิดไฟล์จำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงการเปิด Socket ด้วยครับ ดังตัวอย่างนี้ครับ
  ERROR:tornado.application:Exception in I/O handler for fd 4
  Traceback (most recent call last):
   File "/home/rmutsv/wpad/tornado/ioloop.py", line 672, in start
   File "/home/rmutsv/wpad/tornado/stack_context.py", line 331, in wrapped
   File "/home/rmutsv/wpad/tornado/stack_context.py", line 302, in wrapped

  การกำหนด Proxy ให้กับ Ubuntu Server

  อรรถพล คงหวาน's picture
  ในการใช้งาน Server บางครั้ง เราก็ต้องการให้ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่าน Proxy เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการ Caching ข้อมูล และประหยัด Bandwidth ของอินเตอร์เน็ต โดยใน Ubuntu Server นั้นเราสามารถกำหนด Proxy ได้ดังนี้ครับ

  ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/environment

  File: /etc/environment
  PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
  
  no_proxy="localhost,127.0.0.0/8,172.16.0.0/12"

  การแก้ไขให้ Ubuntu Server กลับมาใช้ระบบเครือข่ายได้ หลังจากเปลี่ยน Network Card

  อรรถพล คงหวาน's picture
    ผมได้ลงระบบ Ubuntu Server ในระบบ KVM แล้วได้มีการเปลี่ยนค่า Mac Address เพื่อความสะดวกบางประการ ซึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยน Network Card ทำให้เมื่อบูตระบบแล้ว ตัว Ubuntu Server อาจจะไม่เห็นหรือใช้งาน Network Card นั้นไม่ได้ แต่เรามีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

  ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

  File: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

  Pages

  Subscribe to ubuntu