สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

phpmyadmin

พบช่องโหว่ร้ายแรงบน phpMyAdmin เสี่ยงฐานข้อมูลถูกโจมตี

Ashutosh Barot นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจากอินเดีย ออกมาแจ้งเตือนถึงช่องโหว่ Cross-site Request Forgery (CSRF) บน PhpMyAdmin เวอร์ชัน 4.7.x ซึ่งช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถสั่งการระบบฐานข้อมูลได้จากระยะไกล เพียงแค่หลอกให้ผู้ดูแลระบบกดคลิกลิงค์เท่านั้น

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin
โดยปกติถ้าเรา import file database ผ่านทาง phpmyadmin โดย default จะได้สูงสุด 2M เราสามารถเพิ่มขนาดของการ upload 
ได้โดยการเข้าไปแก้ไขที่ file php.ini
ที่  /etc/php5/apache2/php.ini แล้วปรับค่าที่  
post_max_size = 32M
และ upload_max_filesize = 32M
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว