webserver

การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ Xampp


การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ Xampp
     ก่อนอื่น ใครที่ใช้ AppServ แนะนำให้ทำการถอนการติดตั้งก่อน

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงการโดน Hack

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
  • การตรจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack จะมี Code หรือ Script มีคำว่า eval และ base 64_decode เพิ่มเข้ามา Code หรือ Script จะมีการเข้ารหัสแบบ Base64 ไว้  ไฟล์ที่มี Code นี้ เพิ่มเข้ามาจะเป็นไฟล์ที่เข้าข่ายดังกล่าว แนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และย้ายออกจากพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง
    • วิธีการค้นหาไฟล์  find /var/www -name "*.php" -exec egrep -l "@eval.*base64_decode" {} \;   

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว
Subscribe to webserver