สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

webserver

การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ Xampp


การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ Xampp
     ก่อนอื่น ใครที่ใช้ AppServ แนะนำให้ทำการถอนการติดตั้งก่อน

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Nginx Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Nginx Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

“อยากตั้งค่า Nginx Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Apache Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Apache Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

“อยากตั้งค่า Apache Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร”

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงการโดน Hack

  • การตรจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack จะมี Code หรือ Script มีคำว่า eval และ base 64_decode เพิ่มเข้ามา Code หรือ Script จะมีการเข้ารหัสแบบ Base64 ไว้  ไฟล์ที่มี Code นี้ เพิ่มเข้ามาจะเป็นไฟล์ที่เข้าข่ายดังกล่าว แนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และย้ายออกจากพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง
    • วิธีการค้นหาไฟล์  find /var/www -name "*.php" -exec egrep -l "@eval.*base64_decode" {} \;   

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว