พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's blog

เทคนิคการ copy ข้อความ จากเว็บมาลง Google Docs แบบเอาข้อความอย่างเดียว

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture

หลายท่านคงเคย copy บทความ หรือข่าวต่างๆ ลงบนพวก Microsoft Word หรือ บริการฟรีๆอย่าง Google Docs  กัน ซึ่งการ copy จากพวกเว็บไซต์ต่างๆนี้ มักจะพาพวก ตาราง หรือไม่ก็สีของข้อความ รวมถึงตารางพร้อมสีของกลุ่มเซลล์อีก เราต้องเสียเวลาที่จะเอาเฉพาะตัวอักษร ( Text ) นี้ ออกจากพวกตาราง ( Table ) แล้วลบพวกตารางที่ไม่ต้องการออกอีกที แต่วันนี้มีเทคนิคเด็ดที่คุณสามารถ copy เฉพาะข้อความจากเว็บไซต์  มาลงใน google docs โดยเน้นเฉพาะตัวข้อความ ( Text ) อย่างเดียวได้แล้ว

​การ Remote ผ่าน sftp เกิดปัญหา filed connection

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
การ  Remote ผ่าน sftp filed connection

บางครั้งการ remote เพื่อ get file ผ่านทาง sftp โดยไม่ได้แก้ config ของ openssh ใดๆ เลยโดยมันแจ้งว่า 

subsystem request failed on channel 0
Couldn’t read packet: Connection reset by peer
เพราะโดยปกติ default ของ config sshd_config ใน /etc/ssh/ จะอ้าง paht ของ Subsystem ผิด
ให้เราปรับแก้ config ใน file sshd_conf ปกติจะเป็น
Subsystem      sftp    /usr/libexec/sftp-server
แก้เป็น
Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server

การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ email จาก hotmail เข้ามาใน inbox ของ gmail

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
เรามีรายชื่อผู้ติดต่อ email ของ hotmail แล้วเราต้องการติดต่อรายชื่อเหล่านี้ใน email ของgmail ด้วยซึ่งอาจมีจำนวนมากเราไม่อยากพิมพ์รายชื่อใหม่ทีละคน เราสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ email จาก hotmail ไปไว้ใน email ของ gmail ได้ โดยการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อวิธีการดังนี้
login เข้าสู่ระบบ email hotmail

แล้วเลือกที่  แล้วเลือก People 

การยกเว้นการจ่าย IP DHCP (ip อัตโนมัติ) ให้กำระบบ chilli hotspot

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
การยกเว้นการจ่าย IP DHCP (ip อัตโนมัติ) ให้กำระบบ chilli hotspot
โดย default ของระบบ chilli spot การจ่าย ip address จะเป็น auto dhcp ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขแรกเลยซึ้งในระบบเราอาจจะต้องการยกเว้นเพื่อต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์
บางตัวที่ต้องการ Fix IP address เพื่อการใช้งานซึ่งเราสามารถทำได้โดยการแก้ไข config file ชื่อว่า local.conf ใน /etc/chilli ดังนี้
dynip 172.16.12.0/24
dhcpstart = 51 --> IP address เริ่มต้นที่จะจ่าย
dhcpend = 250 ---> IP address สุดท้ายที่จะจ่าย

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin
โดยปกติถ้าเรา import file database ผ่านทาง phpmyadmin โดย default จะได้สูงสุด 2M เราสามารถเพิ่มขนาดของการ upload 
ได้โดยการเข้าไปแก้ไขที่ file php.ini
ที่  /etc/php5/apache2/php.ini แล้วปรับค่าที่  
post_max_size = 32M
และ upload_max_filesize = 32M
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize

ลบ File System ใน Linux แล้วคืนพื้นที่โดยไม่ต้อง Restart เครื่อง

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
ในกรณีเมื่อเราลบ filesystem ที่เป็น log file หรือ  file ใน /var/log ด้วยวิธีการ rm-rf /var/log/xxxx.log แล้วปรากฏว่าเมือ  show พื้นที่  df -lh พื้นที่ยังคงเหลือเท่าเดิม จำเป็นต้อง restart เครื่องใหม่เพื่อให้พื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น   ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่ลบไฟล์ ในระบบยังมี process เปิดไฟล์ที่ลบอยู่ (ไฟล์ใน /var/log ส่วนมากจะถูกเปิดโดย process ชื่อ syslog อยู่ตลอดเวลา)

การตั้งค่าโปรแกรม CSip Simple ใน Android สำหรับการใช้ IP Phone ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
ทางมหาวิทยาลัยให้บริการหมายเลข IP Phone ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกช่องหนึ่งที่สามารถให้งาน IP Phone ของมหาวิทยาลัยได้โดยผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ในระบบปฎิบัติการ Android ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าโปรแกรม CSip Simple ใน  Android สำหรับการใช้  IP Phone ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เริ่มต้นตั้งแต่ติดตั้ง โปรแกรม จาก  goole play store โดยเข้าไปใน  Play store แล้วค้นคำว่า  sip

Recover root password Linux

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
Recover root password Linux
อีกบทความหนึ่งที่คิว่าน่าจะมีประโยช์สำหรับผู้ทีใช้ Linux Server Debian หรือ Ubuntu
Server ปัญหาหนึ่งทีพบบ่อยคือ หา rootpassword ไม่ได้ อาจจะลืม หรือ Admin ผู้ดูแล Linux Server คน
เดิมไม่ได้บอกไว้ เมือเกิดปัญหาต้องการแก้ไข config file system บางตัว จึงไม่สามารถทําได้เนืองจากไม่
สามารถ login เข้าระบบได้ 

สําหรับ Debian Linux
วิธีการ recovery root password ทําได้ดังต่อไปนี้

Port access Role switch Cisco Catalyst Express 500

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
เจอปัญหาเกี่ยวกับ Network switch Catalyst Express 500 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Network มีประมาณ 50 เครื่องต่อเข้ากับ switch ธรรมดาที่ Link มาจาก CE500 และที่ CE500 ต่อ Link ไปยังห้องอื่น อีก 3 ห้อง และ access point อีก 2 ตัวปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องขอ IP address ได้ทีละหมายเลข IP Address  เข้าไปดู Log  Switch แจ้งว่า
 
ซึ่งเป็นผลของ Role switch port มีข้อจำกัด ในการกำหนด Role ให้กับ port ที่ access ดังนี้

วิธีการเพิ่มขนาดของดิสก์ในเครื่อง virtual บน Linux LVM โดยการขยายดิสก์

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
วิธีการเพิ่มขนาดของดิสก์ในเครื่อง virtual บน Linux LVM โดยการขยายดิสก์
โดยปกติเราสร้างเครื่อง Virtual server เราจะกำหนดทรัพยากรของเครื่องตามความจำเป็นของการใช้งานโดยลักษณะของเครื่องที่เป็น Virtual  server วันหนึ่งการใช้งาน Data มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พื้นที่มีจำกัด วันนี้เรามาดูวิธีการการสร้าง Partition ใหม่แล้วทำการรวมการทำงานกับ Partition เก่ากันครับ พูดง่าย ๆ คือการขยายพื้นที่ partition โดยการสร้าง Virtual disk ขึ้นใหม่อีกก้อนครับ
อย่างแรกเราดู Type ของ Hard disk เราก่อนด้วยคำสั่ง
 

Pages

Subscribe to RSS - พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's blog