สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การใช้งาน crontab

step 1: เข้า terminal แล้วก็พิมพ์ vi /etc/crontab เพื่อแก้ไข crontab ที่จะใช้งาน รูปแบบการเขียน crontab คร่าวๆดังนี้

#   m   h   dom   mon   dow   command
 
*** อธิบายเพิ่มเติม ***
...................................................................................................................................................................................................
Field                                        มีค่า                                        รายละเอียด
...................................................................................................................................................................................................
m(minute)                    0-59 เวลาเป็นนาที               จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
 
h(hour)                         0-23 เวลาเป็นชั่วโมง            จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
 
dom(day of month)       1-31 เวลาเป็นวัน                 จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
 
mon(month)                 1-12 เวลาเป็นเดือน              จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
 
dow(day of week)          0-6 วันของแต่ละสัปดาห์        มีค่าดังนี้(อาทิตย์=0,จันทร์=1,...,เสาร์=6)
 
command                     คำสั่ง                                  เราสามารถกำหนดคำสั่งหรือ script ที่ต้องการรันลงไปได้ ...................................................................................................................................................................................................
 
step 2: เขียนคำสั่งลงไป เช่น
 
# m   h   dom   mon   dow   user  command
 
   
0    0      *          *       *          root   /sbin/reboot

เป็นการสั่งให้รัน reboot script เวลา 24.00 น. ของทุกวัน โดยเครื่องหมาย * หมายถึงเอาทั้งหมด อย่างกรณีข้างต้น เครื่องหมาย * ตรง dom หมายถึงทำทุกๆวันของเดือน
 
step 3: หลังจากสร้าง crontab เสร็จก็ save  พิมพ์ :wq  แล้วก็ /etc/ini.d/cron reload