สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Debian Mirror Debian Repository

การใช้ debian mirror ของ debianclub.org ได้ ทั้งทาง FTP และ HTTP โดยใช้แหล่งต่อไปนี้ใน  /etc/apt/sources.list:
โดย mirror ของเรา จะ mirror เฉพาะสำหรับ i386 และ amd64 เท่านั้น ด้วยความจำกัดเรื่องเนื้อที่ แต่ถ้ามีความต้องการ arch อื่นมากพอ และมีเนื้อที่เหลือพอ ก็อาจพิจารณาเพิ่มในภายหลังได้ แต่ในเวลานี้ ขอแนะนำผู้ใช้ arch อื่น ให้ใช้ mirror จากแหล่งอื่นในประเทศตามรายชื่อข้างท้ายนี้ก่อน
การอัปเดต จะอัปเดตวันละสี่รอบ และจะพยายาม push ไปยัง mirror อื่นในประเทศเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยกระจายโหลดของ mirror และช่วยกระจายเนื้อหาไปใกล้เครือข่ายของผู้ใช้ โดยปัจจุบันนี้ เรา push ไปที่ neutron.debianclub.com หากคุณดูแล debian mirror สำหรับ i386 และ/หรือ amd64 อยู่ แล้วแบนด์วิดท์ต่างประเทศช้า หรือต้องการประหยัดแบนด์วิดท์ต่างประเทศ ก็ลองติดต่อขอรับ push กับเราได้ที่อีเมล thep ณ linux จุด thai จุด net (เอกสารของ debian จะอธิบายหลักการของ push mirroring อย่างปลอดภัย แต่ก็ต้องมีการเซ็ตค่ากับเราด้วย)
ขอขอบคุณ INET อีกครั้งสำหรับแบนด์วิดท์ที่กรุณาอนุเคราะห์ให้ หวังว่าเราจะพยายามใช้เพื่อประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ของผู้ใช้ debian
และเพื่อให้ผู้ใช้รู้จักแหล่งของเรามากขึ้น ก็ได้ register ใน รายชื่อแหล่ง mirror ของ debian เรียบร้อยแล้ว พร้อม เครดิตสำหรับ sponsor ของเรา โปรแกรมติดตั้ง debian ตั้งแต่รุ่น lenny ขึ้นไป ควรจะมี debianclub.org เป็นแหล่ง mirror ให้เลือกแล้ว  
แหล่ง mirror อื่น ๆ ใกล้เครือข่ายของท่าน:
ที่มา http://debianclub.org/mirrors