สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Debian

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว

การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ SSH Server

   Linux  สำหรับผู้ดูแลระบบลินุกซ์ทุกคน สิ่งที่จะต้องลงและตั้งค่าทันทีหลังจากติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์นั่นก็คือ Secure Shell Server หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า SSH Server ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการลงและตั้งค่า SSH อย่างไรให้มีความปลอดภัยสูงสุด 

  การตั้งค่า IP Address ของเครื่อง บน Debian

  The network interface with the static IP

  The network interface served by the static IP is configured by creating the configuration entry in the "/etc/network/interfaces" file as the following.
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet static
   address 192.168.11.100
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.11.1
   dns-domain example.com
   dns-nameservers 192.168.11.1

  การติดตั้ง Debian 6.01a Squeeze

  1.ใส่แผ่น debian-6.0.1a-i386-DVD-1.iso แล้ว Boot เครื่อง Server รอเลือกติดตั้งแบบ Graphical Install (สำหรับผู้ชอบมุมมอง GUI หรือเลือก Install สำหรับผู้ชอบมุมมองแบบ Text mode)
   
  2.เลือกภาษาระหว่างการติดตั้ง ในที่นี้เลือก English คลิก Continue