สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การติดตั้ง Debian 6.01a Squeeze

1.ใส่แผ่น debian-6.0.1a-i386-DVD-1.iso แล้ว Boot เครื่อง Server รอเลือกติดตั้งแบบ Graphical Install (สำหรับผู้ชอบมุมมอง GUI หรือเลือก Install สำหรับผู้ชอบมุมมองแบบ Text mode)
 
2.เลือกภาษาระหว่างการติดตั้ง ในที่นี้เลือก English คลิก Continue
 
 
 
3.เลือก Location เกี่ยวกับที่ตั้งทวีป สำหรับประเทศไทยเลือก other คลิก Continue
 
4.เลือก Location เพื่อเตรียมกำหนด Time zone สำหรับประเทศไทยเลือก Asia คลิก Continue
 
5.เลือก Location เพื่อเตรียมกำหนด Time zone สำหรับประเทศไทยเลือก Thailand คลิก Continue
 
6.เลือก locales เพื่อกำหนดรหัสภาษา ในที่นี้เลือก United States(en_US.UTF-8) คลิก Continue
 
7.เลือกชนิด keyboard  ในที่นี้เลือก American English คลิก Continue
 
8.รอสักครู่เพื่อ load ตัวติดตั้ง
 
9.ตั้งชื่อเครื่อง Server ( ตั้งให้สื่อความหมายตามหน้าที่ และชนิดระบบปฏิบัติการ เช่นเพื่อสร้าง Web server ชื่อนี้จะแสดงใน Command prompt)ในที่นี้ตั้งชื่อว่า Debian-Web คลิก Continue
 
10.ชื่อโดเมนในเบื้องต้นใช้ localdomain ไปก่อน จนกว่าจะศึกษาเรื่อง DNS คลิก Continue
11.กำหนด รหัสผ่านให้กับ root (6 – 15 อักขระ)
 
12. ใส่ชื่อ user คนแรก (โดยมากก็เป็นชื่อผู้ติดตั้ง)
 
 
13. ระบบจะนำชื่อผู้ใช้มากำหนดเป็น Username หากไม่ต้องการชื่อนี้ก็เปลี่ยนได้
 
14. กำหนดรหัสผ่านของ user
15. เริ่มสร้าง Partition
 
16. ถ้าไม่มีความชำนาญในการกำหนด Partition ให้เลือก Guide – use entire disk ถ้าต้องการกำหนด Partition ด้วยตนเองให้เลือก Manual
17. รายงานผลชนิดของ Hard disk
 
18. เลือก Partition แบบ  /home, /usr, amd /tmp partitions
19. รายงานรูปแบบ Partition
20. เลือก Yes เพื่อบันทึก Partition
21. เริ่มเตรียมการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน
22. เลือก No ไม่ต้องการค้นหาโปรแกรมจาก CD/DVD แผ่นอื่น ๆ
23. เลือก No ไม่ต้องการกำหนด network mirror
24. เริ่มติดตั้งโปรแกรม
25. เตรียมเลือก Package
26. เลือก No ไม่สำรวจซอฟต์แวร์อื่น ๆ
27. เลือก Software สำหรับผู้เริ่มต้นทำ Server เพื่อสร้างเว็บไซต์ ควรเลือก Graphic desktop environment, Web server. SSH server และ Standard system utilities แต่ผู้ที่ไม่ต้องการใช้งานบริการสร้างเว็บไซต์ เช่น ต้องการสร้าง NTP server ให้เลือก Standard system utilities และ SSH server ก็พอ
28. เริ่มติดตั้งโปรแกรม
29. เลือก Yes เพื่อสร้าง GRUB (เพื่อการเลือกการ Boot กรณีมีหลาย OS)
30. ความคืบหน้าการติดตั้ง GRUB
31. การติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว แนะนำให้นำแผ่น CD/DVD ออกก่อน Restart
32. เริ่ม Restart
33. หน้าต่างแบบ Text Mode กรณีไม่เลือก Graphic desktop environment
34. หน้าต่างแบบ Graphic desktop environment
 
ระบบเมนู ของ Applications > Accessories (ภาพบน) และระบบเมนูของ System > Administration (ภาพล่าง) ที่ติดตั้งด้วยแผ่น DVD จะสมบูรณ์มากกว่าติดตั้งด้วยแผ่น CD