สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีการ Activate Windows และ Office KMS

     การติดตั้งระบบปฎิบัติการ  Windows และ Office และต้องการลงทะเบียน Windows และ Office License สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการใช้ KMS Keys สามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งค่า DNS suffixes
 1. Windows License  
  • ระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ หรือ ตามรูป
  • ในหน้าต่าง command prompt ไดเร็กทอรีปัจจุบันอยู่ที่ C:\Windows\System32
  • พิมพ์คำสั่ง cscript slmgr.vbs /skms kms.rmutsv.ac.th กดปุ่ม Enter
  • พิมพ์คำสั่ง cscript slmgr.vbs /ato กดปุ่ม Enter
  • จบกระบวนการลงทะเบียน Windows activation.
  • ​​
 2. Office  License 
  • ระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ หรือ ตามรูป
  • ในหน้าต่าง command prompt ไดเร็กทอรีปัจจุบันอยู่ที่ C:\Windows\System32
  • Office 2010 32 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2010 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2013 32 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2013 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2016 32 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2016 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2019 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office LTSC 2021
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.

 
ประเภทบทความ: