วิธีการ Activate Windows และ Office KMS

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
     การติดตั้งระบบปฎิบัติการ  Windows และ Office และต้องการลงทะเบียน Windows และ Office License สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการใช้ KMS Keys สามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งค่า DNS suffixes
 1. Windows License  
  • ระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ หรือ ตามรูป
  • ในหน้าต่าง command prompt ไดเร็กทอรีปัจจุบันอยู่ที่ C:\Windows\System32
  • พิมพ์คำสั่ง cscript slmgr.vbs /skms kms.rmutsv.ac.th กดปุ่ม Enter
  • พิมพ์คำสั่ง cscript slmgr.vbs /ato กดปุ่ม Enter
  • จบกระบวนการลงทะเบียน Windows activation.
  • ​​
 2. Office  License 
  • ระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ หรือ ตามรูป
  • ในหน้าต่าง command prompt ไดเร็กทอรีปัจจุบันอยู่ที่ C:\Windows\System32
  • Office 2010 32 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2010 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2013 32 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2013 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2016 32 bit
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.
  • Office 2016 64 bit
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.rmutsv.ac.th  กดปุ่ม Enter
   • พิมพ์คำสั่ง   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act
   • จบกระบวนการลงทะเบียน Office  activation.

 
tag ที่เกี่ยวข้อง: 
ประเภทบทความ: