บทความ

ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียน Android Application

จักรี ถาวรบรรจบ's picture
การเริ่มต้นพัฒนา application สำหรับอุปกรณ์ Android นั้น เราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้ (OS : XP & Win7)
1) Java Development Kit (JDK) เลือก ตาม OS ของท่าน
2) Eclipse   เลือก  Eclipse Classic 3.7.2
3) Android SDK    เลือก   android-sdk_r18-windows.zip

ขนาดภาพในการถ่ายวีดีโอ

เดือน หงษาวดี's picture
      ขนาดภาพ ในการถ่ายทำวีดีโอ การกำหนดขนาดภาพในการถ่ายทำวีดีโอ ภาพยนตร์ สื่อวีดีทัศน์  ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะขนาดภาพจะสื่อความหมายของภาพ ช่างภาพวีดีโอต้องมีประสบการณ์ และอาศัย ช่วงจังหวะที่ดี อาจเรียกเป็นภาษาฝรั่งได้ว่า Golden Moment เลยที่เดียว เพราะการถ่ายวีดีโอ แตกต่างจากการถ่ายทำ หนัง หรือโฆษณา อย่างสิ้นเชิง

องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)

เดือน หงษาวดี's picture
องค์ประกอบหลัก ๆ ในงานกราฟิกจะแบ่งออกเป็น 8 ชนิดคือ เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, น้ำหนัก, พื้นผิว, ที่ว่าง, สี และตัวอักษร
 
เส้น (Line) 

องค์ประกอบ (Composition) ในการถ่ายภาพ

เดือน หงษาวดี's picture
 รูปทรง (Form) 
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการถ่ายภาพ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ ทางสถาปัตยกรรม การถ่ายภาพวัตถุ หรือถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เน้นให้เห็นรายละเอียดในลักษณะ 3 มิติ คือ ความกว้าง ความสูง ความลึก โดยให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านข้าง และความลึก

บทความ SQL Injection [เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการ Hack]

สุธี ทองเพชร's picture
ในการตรวจสอบสิทธิ์ โปรแกรมเมอร์จะเขียน SQL Login นำตัวแปร Username และ Password ไปเป็นคำสั่ง SQL Login เพื่อทำการสืบค้นข้อมูลจากตารางชื่อ tbl_users ค่าในฟิล Username ตรงกับค่าตัวแปร strUsername ที่หน้า Login และค่า Password ตรงกับค่าตัวแปร strPassword ในหน้า Login ก็จะทำการตรวจเช็ค ถ้าใช่จะทำให้ค่าในตัวแปร strAuthCheck = 1 ถ้าไม่ใช่(ไม่ถูก)ก็เป็น 0 ทำให้โปรแกรมทราบว่าการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหรือไม่

Pages

Subscribe to RSS - blogs