การ config virtual host ของ apache บน ubuntu server 14.04

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
โดยปกติเมือเราติดตั้ง apache2 แล้วบน ubuntu version เก่า(ไม่แน่ใจเก่าถึง verson) เราสามารถสร้าง config file virtual host ใน site-avalable ด้วย
นานสกุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็น ubuntu version นี้จำเป็นต้องแก้ file config ของ apache ก่อนจะอยุ่ใน
/etc/apache2/ ชื่อ file apache2.conf
ด้วยคำสั่ง
root@eng:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
ทำการแก้ไขในส่วน# Include the virtual host configurations: ให้ใส่ # หน้าบรรทัดเดิม(เพื่อเก็บ config เดิมไว้ก่อน) แล้วเพิ่มบรรทัดใหม่ที่  ตามรูป

# Include the virtual host configurations:
#IncludeOptional sites-enabled/*.conf
IncludeOptional sites-enabled/*


 
tag ที่เกี่ยวข้อง: