สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

WiFi

Wireless : เทคนิคการขยายสัญญาณด้วยอุปกรณ์รอบตัว


Access Point เป็นตัวกระจายสัญญาณ ที่มีเสาอากาศแพร่กระจายคลื่นแบบรอบตัว เรียกเสาอากาศชนิดนี้ว่า Omni ซึ่งจะแพร่สัญญาณออกอากาศในแนวนอน 360 องศา รัศมีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ access point ตัวนั้นๆ บางตัวก็ส่งสัญญาณได้ไกล บางตัวก็ใกล้ แต่ในเมื่อเราซื้อมาแล้ว ก็ยากที่จะเอาไปเปลี่ยนคืนกับร้าน จะทำอย่างไร ถึงจะให้ access point ตัวเดิมแพร่กระจายสัญญาณให้ไกลมากขึ้น ถ้าทางวิชาการเขาให้บีบสัญญาณให้แคบลง ถ้าจะพูดให้เห็นภาพ ก็เหมือนกับการบีบลำแสงของไฟฉายนั่นเอง ง่ายๆโดยใช้วัสดุรอบตัวเรา

Wireless : จากเครือข่ายสำรองกลับก้าวกระโดดมาแทนเครือข่ายหลัก

     Wi-Fi หรือ Wireless หมายถึง เครือข่ายไร้สาย ที่ใช้ในอำนวยความสดวกสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ที่ต้องพกพาไปไหนมาไหน ใช้ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่มากนัก  

ติดตั้ง ezRadius Hotspot Managements

1. สร้างฐานข้อมูล ezradius ผ่านทาง phpmyadmin 
  -นำเข้าฐานข้อมูล โดยสามารถดาวว์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/s/ye1vzowa5k1cbes/ezradius.sql

   2.สร้าง user สำหรับจัดการฐานข้อมูล ezradius ดังนี้
        user : ezroot
        pass : ezpassword

  3. ติดตั้ง ezRadius บนครื่องให้บริการ Hotspot Managements
      cd /var/www/html

ติดตั้ง Web Login สำหรับระบบ Chillispot Authentication Gateway

 freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
  1. อัพโหลดไฟล์ GoLogin PHP สำหรับใช้ในการ Login ของผู้ใช้งาน Internet  ไปยังเครื่องที่ให้บริการ Web Login 
      cd /var/www/html      
      wget https://www.dropbox.com/s/ta46x5un1lh2x1t/gologin.tar.gz      

ติดตั้ง Chillispot ทำหน้าที่ Authentication Gateway

- Chillispot 1.0 ลิ้งที่เกี่ยวข้อง http://www.chillispot.org/download/chillispot_1.0_i386.deb
- การติดตั้ง chillispot จะต้องใช้การ์แลน 2 การ์ด

  1. ปรับแต่งค่าของ Network ทำการ Enable packet forwarding ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้วยการเอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า net.ipv4.ip_forward=1 ออก เพื่อสั่งให้ packet forwarding ของ ipv4 ทำงาน

  2. สั่งให้ ubuntu เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง reboot

ติดตั้ง Radius Server แบบใช้ฐานข้อมูล MySql

1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install freeradius freeradius-utils freeradius-mysql

  2. ทดสอบการทำงานของ radius สามารถทำงานได้หรือไม่ โดยแก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/users และเพิ่มท้ายไฟล์ดังนี้

    "testradius"  Cleartext-Password:="hello"
                        Reply-Message="Hello,%{User-Name}"


  3. สั่งให้ freeradius ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง service freeradius restart 
  

network ขึ้นเครื่องหมายตกใจ สีเหลือง(ภาค2)

แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ขึ้นเครื่องหมายตกใจ! โดยเฉพาะที่เป็นบ่อย บน Windows 7

- ไปที่ Start 
- พิมพ์ msconfig กดปุ่ม enter
- คลิกเลือกที่ tab Services