สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Wireless : เทคนิคการขยายสัญญาณด้วยอุปกรณ์รอบตัว


Access Point เป็นตัวกระจายสัญญาณ ที่มีเสาอากาศแพร่กระจายคลื่นแบบรอบตัว เรียกเสาอากาศชนิดนี้ว่า Omni ซึ่งจะแพร่สัญญาณออกอากาศในแนวนอน 360 องศา รัศมีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ access point ตัวนั้นๆ บางตัวก็ส่งสัญญาณได้ไกล บางตัวก็ใกล้ แต่ในเมื่อเราซื้อมาแล้ว ก็ยากที่จะเอาไปเปลี่ยนคืนกับร้าน จะทำอย่างไร ถึงจะให้ access point ตัวเดิมแพร่กระจายสัญญาณให้ไกลมากขึ้น ถ้าทางวิชาการเขาให้บีบสัญญาณให้แคบลง ถ้าจะพูดให้เห็นภาพ ก็เหมือนกับการบีบลำแสงของไฟฉายนั่นเอง ง่ายๆโดยใช้วัสดุรอบตัวเราวัสดุ
1.กระป๋องจะเป็น กระป๋องเบียร์ กระป๋องน้ำอัดลม ก็ได้
2.มีด กรรไกร
3.กระดาษกาว 2 หน้าแบบหนา
4.access point (ตัวที่เรามี)

ขั้นตอน
1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม นำกระป๋องมาขีดเส้นตามจุดที่กำหนด 1.ขีดรอบกระป๋อง ทั้งด้านก้นกระป๋องและด้านปากกระป๋อง 2.ขีดด้านข้างกระป๋อง


2.
ใช้คัทเตอร์ตัดกระป๋องออกบริเวณด้านปากกระป๋อง(ด้านที่สามารถเปิดกระป๋องได้) เว้นเฉพาะเส้นประสีขาว 


3.
ใช้คัทเตอร์ตัดกระป๋องออกบริเวณด้านก้นกระป๋องตัดให้รอบ ให้ขาดหมด ข้อสังเกตคือ ระยะที่ตัดพยายามให้อยู่ใกล้ขอบกระป๋องมากที่สุด

4.ใช้กรรไกร ตัดด้านข้างจากก้นกระป๋องไปถึงปากกระป๋อง


5.ดึงกระป๋องออกดังภาพ

6.นำกระดาษกาว 2 หน้า มาแปะที่ก้นกระป๋องเพื่อยึดติดกับ access point และนำกระป๋องที่เสร็จแล้วไปสวมกับเสาอากาศของตัว access point  


เท่านี้เราก็สามารถบีบสัญญาณไปในทิศทางที่เราใช้งาน ให้สามารถแพร่กระจายสัญญาณได้ไกลมากขึ้นแล้ว