Linux

​การ Remote ผ่าน sftp เกิดปัญหา filed connection

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
การ  Remote ผ่าน sftp filed connection

บางครั้งการ remote เพื่อ get file ผ่านทาง sftp โดยไม่ได้แก้ config ของ openssh ใดๆ เลยโดยมันแจ้งว่า 

subsystem request failed on channel 0
Couldn’t read packet: Connection reset by peer
เพราะโดยปกติ default ของ config sshd_config ใน /etc/ssh/ จะอ้าง paht ของ Subsystem ผิด
ให้เราปรับแก้ config ใน file sshd_conf ปกติจะเป็น
Subsystem      sftp    /usr/libexec/sftp-server
แก้เป็น
Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server

การดาวน์โหลดไฟล์ ใน linux

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
กรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง Command Line สามารถใช้คำสั่ง wget ได้ โดยใช้รูปแบบดังนี้
# wget http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.7.tar.gz [enter]
 
 

การคืน RAM ให้กับ Linux

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
      RAM บน Linux หมด = เขียนลง SWAP คือยังทำงานได้ต่อ  ใน Linux  หลังจาก BOOT เข้า OS แล้ว Linux จะฮวบ RAM ไปเกือบหมด  เพราะ Linux จะบริหารจัดการ RAM ให้หมดเอง ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยทำใมเวลาเปิด โปรแกรมบน Linux แล้วมันเปิดเร็ว  แล้วกรณีที่ RAM หมดไปจากระบบจริงๆ Linux จะใช้ SWAP แทนครับ  แล้วเวลาสั่ง $free คุณอาจคิดว่า RAM นั้นมันใช้ได้แค่นี้เองหรอ แต่ความจริงแล้ว ก็ใช่ครับ เพราะ Linux ได้คำนวน RAM ที่จะใช้ในแต่ละ Application ไว้แล้ว

ลบ File System ใน Linux แล้วคืนพื้นที่โดยไม่ต้อง Restart เครื่อง

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
ในกรณีเมื่อเราลบ filesystem ที่เป็น log file หรือ  file ใน /var/log ด้วยวิธีการ rm-rf /var/log/xxxx.log แล้วปรากฏว่าเมือ  show พื้นที่  df -lh พื้นที่ยังคงเหลือเท่าเดิม จำเป็นต้อง restart เครื่องใหม่เพื่อให้พื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น   ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่ลบไฟล์ ในระบบยังมี process เปิดไฟล์ที่ลบอยู่ (ไฟล์ใน /var/log ส่วนมากจะถูกเปิดโดย process ชื่อ syslog อยู่ตลอดเวลา)

การกำหนด Proxy ให้กับ Ubuntu Server

อรรถพล คงหวาน's picture
ในการใช้งาน Server บางครั้ง เราก็ต้องการให้ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่าน Proxy เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการ Caching ข้อมูล และประหยัด Bandwidth ของอินเตอร์เน็ต โดยใน Ubuntu Server นั้นเราสามารถกำหนด Proxy ได้ดังนี้ครับ

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/environment

File: /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"

no_proxy="localhost,127.0.0.0/8,172.16.0.0/12"

Command in Linux คำสั่ง Unix พื้นฐานทั้งหมด

พีรพงษ์ ขุนทอง's picture
ls
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ dirของDOS) มากจากคำว่า list
รูปแบบคำสั่ง ls [option] [file]
option ที่มักใช้กันใน ls คือ
-l จะแสดงผลลัพธ์แบบ Long Format ซึ่งจะแสดง Permission ของแฟ้มด้วย
-a จะแสดงแฟ้มข้อมูลทั้งหมด
-F จะแสดง / หลัง Directory และ * หลังแฟ้มข้อมูลที่ execute ได้
ตัวอย่างการใช้งาน
ls -l
ls -al
ls -F adduser
คำสั่งเพิ่ม User ให้กับระบบ Unix,Linux
รูบแบบการใช้งาน adduser -g (group) -d (Directory) (User)

Recover root password Linux

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
Recover root password Linux
อีกบทความหนึ่งที่คิว่าน่าจะมีประโยช์สำหรับผู้ทีใช้ Linux Server Debian หรือ Ubuntu
Server ปัญหาหนึ่งทีพบบ่อยคือ หา rootpassword ไม่ได้ อาจจะลืม หรือ Admin ผู้ดูแล Linux Server คน
เดิมไม่ได้บอกไว้ เมือเกิดปัญหาต้องการแก้ไข config file system บางตัว จึงไม่สามารถทําได้เนืองจากไม่
สามารถ login เข้าระบบได้ 

สําหรับ Debian Linux
วิธีการ recovery root password ทําได้ดังต่อไปนี้

วิธีการเพิ่มขนาดของดิสก์ในเครื่อง virtual บน Linux LVM โดยการขยายดิสก์

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
วิธีการเพิ่มขนาดของดิสก์ในเครื่อง virtual บน Linux LVM โดยการขยายดิสก์
โดยปกติเราสร้างเครื่อง Virtual server เราจะกำหนดทรัพยากรของเครื่องตามความจำเป็นของการใช้งานโดยลักษณะของเครื่องที่เป็น Virtual  server วันหนึ่งการใช้งาน Data มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พื้นที่มีจำกัด วันนี้เรามาดูวิธีการการสร้าง Partition ใหม่แล้วทำการรวมการทำงานกับ Partition เก่ากันครับ พูดง่าย ๆ คือการขยายพื้นที่ partition โดยการสร้าง Virtual disk ขึ้นใหม่อีกก้อนครับ
อย่างแรกเราดู Type ของ Hard disk เราก่อนด้วยคำสั่ง
 

รู้จักการใช้งานเบื้องต้นของ vi editor

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
vi editor เรียกได้ว่าเป็น editor ที่นิยมของระบบ Linux และ Unix ผู้ใช้งานจำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องสามารถใช้งาน vi editor ได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ vi editor
เรียกใช้ vi editor
การเรียกใช้ vi editor ก็ง่ายๆให้พิมพ์ว่า vi ตามด้วยชื่อไฟล์
เช่น #vi name1.txt
จะเป็นการ edit ไฟล์ name1.txt (ถ้าไม่มีจะสร้างขึ้นใหม่เลย)
โหมดการทำงาน
มี 2 โหมดคือ

Pages

Subscribe to Linux