สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

network monitor

การตั้งค่าอุปกรณ์ Cisco Firewall ASA 5550 เพื่อการ monitor บนโปรแกรม Netflow Analyzer

ครั้งก่อนแนะนำการตั้งค่า netmoitor บนอุปกรณ์ Swicth  วันนี้แนะนำอุปกรณ์อีกตัวที่จะ monitor บนโปรแกรม Netflow นั้นคือ Cisco ASA Firewall 
เริ่มจากตั้งค่าบนอุปกรณ์ ASA 
1. ทำการค่าไปที่ เมนู Configguration-->Device management--> Logging-->NetFolw เลือก Add

2. ทำการตั้งค่า server NetFlow 

การตั้งค่าอุปกรณ์ Switch Cisco 4500 เพื่อการตรวจสอบ monitor บนโปรแกรม NetFlow Analyzer

บนระบบเครือข่ายต้องมีโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบระบบเครือข่ายอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน ของมหาวิทยาลัยเองมีใช้หลายตัวเลยขอแนะนำและแสดงวิธีการตัวค่าอุปกรณ์ที่จะ monitor ที่ชื่อว่า NetFlow Analyzer 
ผมขอข้ามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อสอนการตั้งค่าอุปกรณ์ Switch cisco catalist 4510R
sw(config)#ip flow ingress infer-fields
sw(config)#ip flow ingress layer2-switched
sw(config)#ip flow-export version 5
sw(config)#ip flow-export destination 192.168.1.10 9996
sw(config)#ip route-cache flow infer-fields

ลองทดสอบด้วยคำสั่ง

การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server

วิธีการตรวจสอบ Client

  • สำหรับวิธีตรวจสอบ Client ให้เข้า Web Site http://ipv6-test.com จากนั้นสังเกตุดังรูป

การติดตั้ง NagiosQL เพื่อทำ Network monitoring

สำหรับการติดตั้ง NagiosQL ต้องการทำการติดตั้ง PHP5 และ Mysql-Server และ Apache เพื่อการทำงานร่วมกัน

วิธีการติดตั้ง PHP5, MySQL 5.5 Apache

1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ

apt-get install -y php5 mysql-server php5-mysql 
2) จะปรากฎข้อความถามว่าจะให้ตั้งรหัสผ่าน root ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ

3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

service apache2 restart
4) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/php5/apache2/php.ini เพื่อแก้ไข timezone ดังนี้

ตั้งค่า nagiosql ให้ทำการส่ง email เมื่อมีการ alarm ของอุปกรณ์

ผมได้ลองติดตั้ง nagios เพื่อ network monitor ใหม่ โดยใช้ nagiosql เป็น  tool ในการตั้งเพื่อใช้ในการส่ง email เตือนในกรณีที่อุปกรณ์เกิด alarm
เมือเราทำการติดตั้ง nagios, nagiosql และทำการตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อบแล้ว (จะเขียนบทความอีกครั้ง) เราทำการ Install  postfix บน linux เพื่อใช้ส่ง email
#aptitude install postfix

ทำการตั้งค่าตามรูป