สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตั้งค่าอุปกรณ์ Switch Cisco 4500 เพื่อการตรวจสอบ monitor บนโปรแกรม NetFlow Analyzer

บนระบบเครือข่ายต้องมีโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบระบบเครือข่ายอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน ของมหาวิทยาลัยเองมีใช้หลายตัวเลยขอแนะนำและแสดงวิธีการตัวค่าอุปกรณ์ที่จะ monitor ที่ชื่อว่า NetFlow Analyzer 
ผมขอข้ามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อสอนการตั้งค่าอุปกรณ์ Switch cisco catalist 4510R
sw(config)#ip flow ingress infer-fields
sw(config)#ip flow ingress layer2-switched
sw(config)#ip flow-export version 5
sw(config)#ip flow-export destination 192.168.1.10 9996
sw(config)#ip route-cache flow infer-fields

ลองทดสอบด้วยคำสั่ง
sw#sh ip flow export
Flow export v5 is enabled for main cache
  Export source and destination details :
  VRF ID : Default
    Source(1)       192.168.1.1 (Vlan177)
    Destination(2) 192.168.1.10 (9996)
  Version 5 flow records
  1142709205 flows exported in 1183414920 udp datagrams
  0 flows failed due to lack of export packet
  0 export packets were sent up to process level
  0 export packets were dropped due to no fib
  0 export packets were dropped due to adjacency issues
  0 export packets were dropped due to fragmentation failures
  0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures
หรือ
sw#sh ip cache flow
IP Flow Switching Cache, 17826816 bytes
  259254 active, 2890 inactive, 256260009 added
  2235787848 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 10518856 bytes
  259254 active, 68426 inactive, 256260009 added, 256260009 added to flow
  0 alloc failures, 131948 force free
  5 chunks, 17574 chunks added
  last clearing of statistics never
Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)
--------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow
TCP-Telnet   246172323     57.3        13    59    761.9 2348287.7     117.9
TCP-FTP       11256657      2.6        13    53     35.2 2735686.3     112.6
TCP-FTPD        341248      0.0        27   526      2.1 2020726.0     101.7
TCP-WWW     5256190452   1223.8        53   835  65464.0 2377644.7      95.8
TCP-SMTP     292831349     68.1         7   123    483.3 3192892.7     101.7
TCP-X        221382273     51.5         8    43    417.7 2417438.3     125.0
TCP-BGP        1400752      0.3        56    59     18.5 1895565.8      69.6
TCP-NNTP        317676      0.0        18    41      1.3 2775005.9     118.9
TCP-Frag         17109      0.0         2    66      0.0 3614661.3      94.8
TCP-other  12985948011   3023.5        75   815 227423.1  568079.4      94.5


บนโปรแกรม Netflow Analyzer ก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เราชี้เข้ามา

เราจะได้อุปกรณ์ที่เราสามารถ monitor ผ่านโปรแกรม Netflow Analyzer ครับ