สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีจัดการ Apps บนเว็บไซต์ Googleคลิกที่ไอคอน “เครื่องเรียกใช้งานแอป”  ดังลูกศรที่ชี้อยู่นี้ จะแสดงผลิตภัณฑ์ google   ซึ่งคุณสมบัตินี้ จะสามารถสลับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ได้สะดวกขึ้น

คุณสามารถย้ายไอคอนเพื่อวางสลับตำแหน่งได้ และ สามารถเพิ่มหรือลด ไอคอน บนเครื่องมือการใช้งานแอพ google ได้ตามต้องการ เพียงแค่คลิกค้างที่ไอคอนและลากเท่านั้น คราวนี้คุณก็สามารถเรียกใช้บริการต่างๆของ google ด้านอื่นๆได้สะดวกและเข้าถึงบริการ google ที่คุณชื่นชอบได้ง่ายขึ้น
แหล่งที่มา : http://www.it24hrs.com/2015/how-to-switch-google-bar-launcher/