สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , loganalyzer

การติดตั้ง  LogAnalyzer Install

 ขั้นตอนที่ 1
- ให้ทำการ Download โปรแกรม LogAnalyzer ตาม link ด้านล่าง
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads
-ให้ทำการ download โปรแกรม loganalyzer version ล่าสุด
# wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.4.3.tar.gz

Unzip LogAnalyzer files:

# tar zxvf loganalyzer-3.4.3.tar.gz

ขั้นตอนที่ 2
-ให้ทำการย้ายไฟลืที่ unzip ออกมาไปยัง  “/var/www/html”. โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

# mv loganalyzer-3.4.3/src /var/www/html/loganalyzer
# mv loganalyzer-3.4.3/contrib/* /var/www/html/loganalyzer/
ให้เข้าไปที่ directory LogAnalyzer , แก้ไข permissions และ run the configure.sh เพื่อ สร้างไฟล์ config.php เพื่อเก็บ config ของโปรแกรม loganalyzer โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

# cd /var/www/html/loganalyzer
# chmod u+x configure.sh secure.sh
# ./configure.sh //Cerate config.conf

 ให้ทำการเปิด web browser #http://YourIp/loganalyzer.
ที่มา URL : http://www.itsoul4u.com/index.php/marticle/8-articles/8-rsyslog