สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

loganalyzer

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , loganalyzer

การติดตั้ง  LogAnalyzer Install

 ขั้นตอนที่ 1
- ให้ทำการ Download โปรแกรม LogAnalyzer ตาม link ด้านล่าง
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads
-ให้ทำการ download โปรแกรม loganalyzer version ล่าสุด
# wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.4.3.tar.gz

Unzip LogAnalyzer files: